Hörmətli Adnan Oktarın 1 may 2013-cü ildəki söhbətindən Yunis surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Yunis surəsi, 86. Şeytandan Allaha sığınıram. “Və bizi, kafirlər birliyindən” yəni Allaha inanmayan, zülm edən, iztirab verən insanların birliyindən “rəhmətinlə xilas et.” Rəhmət, rəhmətinlə xilas et. Axırzamanda Allahın rəhmətinin təcəllisi nədir? Hz. Mehdi (ə.s). Hz. Mehdi (ə.s) ilə xilas et şəklində, bir işari məna var. “Və bizi, kafirlər birliyindən rəhmətinlə xilas et.” Allahın Rəhman və Rəhim adının təcəllisi hz. Mehdi (ə.s) olduğuna görə, inşaAllah Allah, Məhəmməd ümmətini Allahın rəhmətiylə, hz. Mehdi (ə.s)-ı vəsilə edərək xilas edəcək, inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram. “Musa və qardaşına (belə) vəhy etdik: “Misirdə qövmünüz üçün evlər hazırlayın.” Deməli, möminlərin Allahın xatırlandığı evlərə girmələri, Allahın xatırlandığı evlər hazırlamaları və orada Allahın xatırlanmasını təmin etmələri müsəlmanın vəzifəsidir. Elə evlər hazırlayacaqlar ki, orada Allah xatırlanacaq. “Misirdə qövmünüz üçün evlər hazırlayın, evlərinizi namaz qılınan (və qibləyə dönük) yerlər edin və namazı doğru qılın. Möminləri də müjdələ.” (Yunis surəsi, 87) Hz.Musa (ə.s)-a vəhy edilən məlumat bax, “evlər hazırlayın”. Deməli o evlərdə müsəlmanları bir araya gətirirdilər, Tövrat oxuyurdular evlərdə, Allahı xatırlayırdılar, Məsihdən, Moşiyahdan bəhs edirdilər, İslam Birliyindən olacağından bəhs edirdilər və evlərin sayını da getdikcə artırırdılar. Təmiz, nurlu evlərdə Allahın hökmləri xatırladılır və orada namaz qılırdılar müsəlmanlar. Baxın “evlərinizi namaz qılınan (və qibləyə dönük) yerlər edin.” O dövrdə namaz qılırdılar yəhudilər, “və namazı doğru qılın” doğru olaraq qılın deyir, səhv olaraq da deyil. “doğru qılın. Möminləri də müjdələ.” O zamandan möminlər müjdələnilmiş. O dövrdə möminlər müjdələnilib. 4000 ildən bəri gözlədikləri müjdə indi Axırzamanda reallaşır, inşaAllah. Təbii ki, cənnətlə də müjdələyir, o dövrdə rahatlıqla, bərəkətlə müjdələnirlər, inşaAllah.

images (6)