Hörmətli Adnan Oktarın 12 may 2013-cü il tarixli söhbətindən Ali-İmran surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram: “Rəbbimiz, Öz elçilərin vasitəsi ilə vəd etdiklərini bizə ver.” Allah elçilərə nəyi vəd edir? Dünya hakimiyyətini vəd edir. Əbcədi 2023-cü il tarixini verir.

DİDƏM ÜRƏR: Müəllimim, səhv xatırlamıramsa, Allah Ali-İmran surəsinin 81-ci ayəsində hz. Mehdi (ə.s)-ı peyğəmbərlərə müjdələyir. “Sizdən söz almışdıq”-deyir. Sonra ayənin davamında Allahın elçilərinə vədi var.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, “Allah peyğəmbərlərdən: “Sizə verdiyim kitab və hikmətdən sonra, sizdə olanı təsdiq edən bir elçi”-yəni Mehdi-“gəldikdə ona mütləq inanıb yardım edəcəksiniz”, – deyə əhd almış və onlara: “Bunu təsdiq edib, ağır olan əhdimi qəbul etdinizmi? – demişdi. Onlar da: “Təsdiq etdik!” – deyə cavab vermişdilər.” Allah, hz. İsa Məsih (ə.s), hz. Mehdi (ə.s)-a kömək edərək bu ayənin təcəllisini meydana gətirəcək. Ümumiyyətlə, bütün peyğəmbərlərə işarə etməklə yanaşı, hz. Mehdi (ə.s)-a da, Axırzamana da işarə edir, inşaAllah.

Kuran