Hörmətli Adnan Oktarın 14 may 2013-cü il tarixli söhbətindən Fələq surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla: “De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!” Bu ayənin əbcədi 1934-cü il tarixi verir. “Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən…” Bu ayəninəbcədi 1941-ci ili verir. “Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya, batan ayın, ziyası sönən ulduzların) şərindən…” Bu ayəninəbcədi isə 1971-ci ili verir. “Düyünlərə üfürən qadınların şərindən…” -əbcədi 1939-cu ili verir- “və həsəd etdiyi zaman həsəd aparanın şərindən.” Ayələrin hamısı mənalıdır. Bədiüzzaman, 1971-ci ildə anarxiyanın başlayacağını illər əvvəl Risalə-i Nurda bildirir. “Əgər ikisi birlikdə olsa, miladi 1971-ci il olar. Bu tarix dəhşətli bir şeydən xəbər verir. “Əgər indiki toxumların məhsulu islah olmasa, 20 il sonra yumruqları dəhşətli olacaq” -deyir. 20 il sonrakı, kommunist terrorun başlayacağını deyir. Eynilə  Bədiüzzamanın dediyi kimi oldu.

1806845