Hörmətli Adnan Oktarın 7 may 2013 tarixli söhbətindən Bəqərə surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: “Neçə-neçə az saylı dəstələr Allahın izni ilə çox saylı dəstələrə qalib gəlmişlər! Allah səbir edənlərlə bərabərdir.” Məsələn, bu ayədəki “qalib gəlmişdir” cümləsi 2010-cu il tarixini verir.

“(Möminlər) Allahın izni ilə onları darmadağın etdilər.” Bu ayə isə, 2029-cu il tarixini verir. Şəddəsiz 1999-cı il tarixini verir. “(Möminlər) Allahın izni ilə onları darmadağın etdilər.Deməli, 2029-cu ildə mövzu bitəcək. 1999-cu ildə hər şey çox sürətlə dəyişəcək. 2029-cu il isə dünya hakimiyyəti ilidir, inşaAllah. “Allah aləmlərə qarşı lütfkardır.”-buyrulur ayədə.Bu ayə də2024-cü il tarixini verir. 2024-cü il, dünyanın zənginləşdiyi, kasıblığın qalmadığı tarixdir. “Allah aləmlərə qarşı lütfkardır.” Yəni, Allah lütf edir, dünyadakı bütün aləmlərə “qarşı lütfkardır.”

gezgindiyari_com-kuran-kerim-resimleri-3