Hörmətli Adnan Oktarın 27 may 2013 -ci il tarixli söhbətindən Ali İmran surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Ali İmran surəsi, 64-cü ayədə belə deyilir. Şeytandan Allaha sığınıram. “De: Ey Kitab əhli! Bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə gəlin ki”, əbcədi 1979-cu il tarixini verir. Təkcə bir tarix verir. Üç-beş tarix vermir, təkcə bir tarix verir, o da 1979-cu ildir. Yəni xristian qardaşlarımızla danışarkən, həmişə “lə ilahə illəllah” Allah birdir deyirik, məhz bu mövzunun danışılması vacibdir. Allah “Allahdan başqasına ibadət etməyək, Ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahlaşdırmayaq!”-deyir. “Əgər onlar üz döndərsələr, deyin: “Şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq!” (Ali İmran surəsi, 64). Çünki bu normaldır, onsuz da bir insanın Allahın varlığını, tək olduğunu müdafiə etməyi ağlabatandır. Yəni, əksini düşünə bilmərik, inşaAllah. Ağlabatan deyərkən; məqbul bir insanı müdafiə etmək deməkdir.

gezgindiyari_com-kuran-kerim-resimleri-3