Hörmətli Adnan Oktarın 11 Avqust, 2013-cü il tarixli söhbətindən Əraf surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Əraf surəsi, 157-ci ayə. “O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə (adını, vəsfini və əlamətlərini) yazılmış gördükləri ümmi elçiyə”, yəni ərəbcə bilməyən, Quran oxumağı bilməyən, ərəbcə oxuma, yazma bilməyən, ümmi onun üçün deyilir, O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə (adını, vəsfini və əlamətlərini) yazılmış gördükləri ümmi elçiyə tabe olurlar” Əbcədi 2025-ci il tarixini verir, maşAllah. Ayə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə xitab edir, eyni zamanda hz. Mehdi (ə.s)-a da işarə edir. Çünki Tövrat və İncildə hz. Mehdi (ə.s)-dan açıq-aydın bəhs edilir. Biliriniz ki, hz. Mehdi (ə.s) da ümmidir. Ərəbcə oxuma və yazma bilmir. Hədisdə elə keçir.

kurani-kerimdeki-kalp-mucizesi_460x340scale