ÖZ ARALARINDA ALLAH ADINA AND İÇƏRƏK, DEDİLƏR Kİ: “GECƏ MÜTLƏQ ONA VƏ AİLƏSİNƏ BİR BASQIN TƏŞKİL EDƏK, sonra vəlisinə: Ailəsinin yox olmasına biz şahid olmadıq və həqiqətən bizlər doğrunu söyləyənlərik, deyək.”

(Nəml surəsi, 49)

                                    al-quran

Öz aralarında Allah adına and içərək, dedilər ki: “Gecə mütləq ona və ailəsinə bir basqın təşkil edək…

 

Ərəbcə Oxunuşu: Kaluu tekasemuu billah lenubeyyitennehu və ehlehu….

 

Kaluu   tekasemuu   billah   lənubəyyitənnəhu     və    əhləhu

 

138   +      608       +    68   +      547      +  6   +   41    = 1408 (Şəddəsiz) 1988