Hörmətli Adnan Oktarın 25 avqust 2013 tarixli söhbətindən Rad surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Ya Allah, Bismillah. Şeytandan Allaha sığınırıq. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. “Əlif, Lam, Mim, Rə. Bunlar Kitabın ayələridir. Və sənə Rəbbindən endirilən haqdır.” Quran haqdır. “Ancaq insanların çoxu iman etməzlər” deyir Allah. O zaman mübarizə nəyin üzərində olur? İnsanların iman etməsi üçün cəhd göstərmək. Çünki “iman etməzlər” deyir. “İnsanların çoxu iman etməzlər” ən böyük dərdi, ən böyük xəstəliyi söyləyir Allah, ən böyük hədəfi söyləyir. O zaman iman həqiqətləri, imanın güclənməsi üçün cəhd göstərmək lazımdır. Bizim etdiyimiz də odur.

“Allah Odur ki, göyləri dayaq olmadan yüksəltdi;” dərhal iman həqiqəti izah edir Allah, oradan baxın düşünün iman edin deyə, “onları görməkdəsiniz” deyir Allah, “görürsünüz” deyir. “Sonra ərşə ekvator etdi və günəş ilə aya boyun əydirdi.” Günəşə, aya baxır adam, son dərəcə normal qarşılayır. Halbuki, bir az düşünsə, böyük hadisələr, “hər biri adı qoyulmuş bir müddətə qədər axıb gedirlər.” Müəyyən bir müddət içərisində davamlı dönürlər ay və günəş. Allah ona diqqət çəkmiş. “Hər işi dəyişdirib quruluşlar, ayələri bir-bir açıqlayar” Allah bir-bir açıqlayar. “Ümid edilər ki, Rəbbinizə qovuşacağınıza” baxın, diqqət edin et, “dəqiq məlumatla inanarsınız” İman həqiqəti. Allahın istədiyi qəti məlumatla Hakkəl-yakin iman etmək.

“Ümid edilər ki” deyir, “bu imana qovuşarsınız” və iman etmələri üçün də Allah yol göstərir. İman həqiqətlərində hansı mövzulara baxacaqlarını və haradan iman edəcəklərini göstərir Allah. Və deyir ki Allah davam edir, “və O, yeri yayıb uzadan, onda sarsılmaz-dağlar və çaylar yaradandır” düşünün deyir Allah. “Orada məhsulların hər birindən iki cüt yaratmışdır;” məsələn, bitkilərin cüt olması erkək-dişi olması bunlara diqqət çəkir, “gecəni gündüzə bürüyür. Şübhəsiz bunlarda düşünən bir birlik üçün” başını işlədib düşünən bir birlik üçün, “həqiqətən ayələr vardır.” İman həqiqətləri üçün bizim etdiyimiz bu işin Allah zəminini bizə göstərir. Gecə gündüz etdiyimiz iş, ən həyati mövzunu Allah izah edir.

“Yer üzündə bir-birinə yaxın qonşu qitələr vardır; üzüm bağları, əkinlər, çəngəlli və çəngəlsiz xurmalıqlar da vardır ki, bunlar eyni su ilə sulanar; amma məhsullarında (ki səmərədə və ləzzətdə) bəzisini bəzisinə üstün edirik” səmərədə və ləzzətdə. “Fərqli ləzzətləri var” deyir. Albalının, qarpızın hamısının dadı ayrı. “Şübhəsiz, bunlarda ağlını istifadə edən bir birlik üçün həqiqətən ayələr vardır” deyir Allah. İman həqiqətləri üçün deməli, insanların düşünməsi, beynini inkişaf etdirməsi, araşdırması, elmi dəlillər ortaya qoyması bunları məhz filmlər, video filmlər, radio proqramları, televiziya proqramları, kitablar, CD-lər bu tərz də iş görməyimiz lazım olduğunu Quran bizə izah etmiş olur, biz də bunu edirik. inşaAllah.

quran11