Hörmətli Adnan Oktarın 26 avqust 2013 tarixli söhbətindən Nəcm surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınaram. Nəcm surəsi. “Sahibiniz (yoldaşınız olan peyğəmbər) sapmadı və azmadı” bir azğınlıqla bir də azmaqla günahlandırırlar Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i, evliliklərindən ötəri, onun qadınlara olan söhbətindən ötəri bir kin duyurlar, o dövrün münafiqləri. Allah, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ürəyinə müdhiş bir qadın sevgisi qoymuş, müdhiş bir insan sevgisi var, müdhiş bir çiçək sevgisi var. Münafiqlərdə insan sevgisi olmadığı üçün, qadın sevgisi də olmur, heyrətlənirlər. O zaman onu azğınlıq olaraq götürürlər, azma olaraq götürürlər. Halbuki, ürəyindəki coşğun insan sevgisindən qaynaqlanan Allah sevgisindən qaynaqlanan bir məhəbbət o. Bir də azğınlıqla günahlandırırlar”sapmadı və azmadı. O, hevadan (öz istək, düşüncə və ehtiraslarına görə) danışmaz.” Necə danışar? İlhamla, vəhylə, mənfəət üçün danışmaz, “hevadan danışmaz” deyir. Bayaq da söylədim, peyğəmbərlər havadan danışmırlar. Çox ağıllıca, məqsədə uyğun, doğru, səmimi danışarlar. “O (söylədikləri), yalnız vəhy olunmaqda olan bir vəhydir” Quran hökmləri vəhydir, saf vəhydir. “Ona (bu Quranı) üstün (olduqca çətin) bir güc sahibi (Cəbrayıl) öyrətmişdir.” Kim? Cəbrayıl (ə.s). MaşaAllah.

1