Hörmətli Adnan Oktarın 26 avqust 2013 tarixli söhbətindən Tur surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Tur surəsi, 32-ci ayədə, “Yoxsa bunu özlərinə axmaq-ağıllarımı əmr edir?” Ağlına nə deyir Allah? Axmaq ağıllı, zəvzəkləyir. Axmaqdır, amma izah edə bilmirsən ki, axmaq olduğunu. “Yoxsa onlar azğın bir qövmdürmü?” deyir Allah, “azğın bir qövmdürmü?” Necə? Məhz qırar, yıxar, terroristlik edər, baş-göz partladar. “Yoxsa: “Onu özü uydurub-söylədi” mi deyirlər? Xeyr; onlar iman etmirlər.” Görürsünüzmü problem nəymiş? Görürsünüzmü biz hansı problemlə maraqlanırıq? Allah problemi söyləyir. Millətə ardıcıl məlumatların verilməməsi deyil mövzu, adam iman etmir, iman. Allaha iman etmir. Nə deyir Allah, “Xeyr; onlar iman etmirlər” deyir. O zaman iman həqiqətləri izah edəcəksən.

Ana mövzu nəymiş? İmanı güclü etmək, imanın inkişafını təmin etmək. “Bu halda, əgər doğru sözlülərdirlərsə, bənzəri bir söz gətirsinlər.” “Quran kimi bir kitab gətirsinlər” deyir Allah. 1400 ildən bəri neçə dəfə sınadılar edə bilmirlər. Məsələn, bir surənin təqlidi edilə bilər, onların özlərinə görə. Deyərsən “məndə etdim” deyər gətirərsən. Edə bilmirlər. Ədəbi sənət olaraq heç bir şəkildə edilə bilmir. Halbuki, etmiş olsalar, onu dəlil olaraq təqdim edəcəklər, Quranın. Çünki Allah israrla söyləyir, “əgər gücləri çatırsa bənzərini etsinlər” deyir. Edə bilmirlər. Ədəbi sənət baxımından baxan bilir onu, hər kəs bilməz. Ədəbiyyat sənətindən anlayan, şeirdən anlayan, nəsrdən anlayan anlayar.

“Yoxsa onlar, heç bir şey olmadanmı yaradıldılar?” Məhz darvinistlərin dediyi o “heç bir şey yox” deyir. Amma “təsadüfən yaradıldı” deyir. “Heç bir ağıl, heç bir şüur müdaxilə etmədi” deyir. Hər şey təsadüfən olmuş, onların ağıllarına görə. “Yoxsa yaradıcılar özlərimi?” deyir Allah. Çünki onlar deyirlər ki, “Təsadüfən torpaq bir araya gəldi insanı yaratdı, insan da sonra torpağı araşdırmağa başladı “Mən necə oldum görəsən?” kimi sualdan araşdırmağa başladı” deyir. Onun üçün deyir Allah, “Yoxsa yaradıcılar özlərimi?” Özündəki maddəni düşündüyündə adam daha əvvəl necə o?

Şüursuz bir torpaq amma o yığışdı, bir araya gəldi sonra torpağı araşdıran elm adamlarına çevrildi təsadüfən” deyir. “Yoxsa göyləri və yeri onlarmı yaratdılar? Xeyr; onlar, qəti bir məlumatla inanmırlar.” Məlumatla demir Allah, “qəti bir məlumatla inanmırlar” qəti məlumat nə? Hakkəl-yakin. Biz nə edirik? Qəti məlumat təqdim edirik. Nə edirik? Fosil qoyuruq, zülalların quruluşunu qoyuruq qəti məlumata çatmalarını təmin edirik insanların.

O dövrdən, qız uşaqlarına qarşı bir nifrət var, 1400 il əvvəl. Deyir ki, Allah, “Yoxsa qızlar Onun da, kişi-uşaqlar sizinmi?” Allaha izafə edirlər, qız uşağı istəmirlər. Allahı da sevmədikləri üçün həmişə “qız uşağını ona aid” deyirlər.

“Yoxsa hiyləli-bir nizammı qurmaq istəyirlər?” Heç qanuni qurmaz küfr, yəni məqbul bir nizam qurmaz, həmişə hiyləli, həmişə səmimiyyətsiz. “Lakin (əsl) o inkar edənlər hiyləli-nizama düşəcək olanlardır.” Məhz hiyləli nizam, mehdiyyətdir. Allah o hiyləli nizama salacaq onları, xəbərləri belə yox. Allah davamlı hiylə qurur onlara və hiyləyə davamlı düşürlər. Addım-addım məsələn, Suriyada bir hiyləyə saldı Allah, İraqda da hiyləyə saldı dünyanın hər tərəfində hiyləyə salır. Öz əlləriylə, yavaşa yavaş İslamı dünyaya hakim etmə arxasındadırlar. İstəsələr də, istəməsələr də.

images (5)