Hörmətli Adnan Oktarın 27 avqust 2013 tarixli söhbətindən İbrahim surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Baxın deyir ki, ayədə İbrahim surəsi 24-cü ayə: “Allahın necə məsəl çəkdiyini görmürsənmi? Gözəl söz (lə ilahə illəllah) kökü yerdə möhkəm olan, budaqları isə göyə yüksələn gözəl bir ağac kimidir”. (İbrahim surəsi, 24) Bu, həm Tövratda, həm də İncildə bu tərz sözlər var. Vəhy demək ki, dəyişmir. Vəhyin hökmü dəyişmir baxın. Tövratla İncilə də baxırıq eyni sözlər orada da var. Saf vəhy, yəni Allahın hökmü heç bir zaman üçün dəyişməz, inşaAllah.

gezgindiyari_com-kuran-kerim-resimleri-3