Hörmətli Adnan Oktarın 1 sentyabr 2013 tarixli söhbətindən Nəcm surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: “Bu da əvvəlki xəbərdarlıq edib qorxudanlar kimi bir qorxudandır.” deyir 56-cıayədə Qəmər surəsi bax,mehdiyyətə işarədir, 1956-cı ilə də işarə var 56-cı ayə. Çünki Bədiüzzaman “1956, münafiq sisteminin çöküşünün başlanğıc tarixidir” deyir, “1956”. Nəcm surəsinin 56-cı ayəsi “bu əvvəlki xəbərdaredicidir bir xəbərdaredicidir” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) baxan bir ayə amma hz. Mehdi (ə.s)-a baxdığı açıq-aşkar görülür. Dərhal arxasından deyir ki “o yaxınlaşmaqda olan yaxınlaşdı.” Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru, İsa Məsih (ə.s)-ın zühuru, qiyamət, İslam birliyi. “Onu, Allahın xaricində ortaya çıxaracaq başqa heç bir güc yoxdur.” Kimi? Hz. Mehdi (ə.s)-ı. Amma bax “Onu, Allahın xaricində ortaya çıxaracaq başqa heç bir güc yoxdur.” Hz. İsa Məsih (ə.s)-ı kim çıxaracaq ortaya? Allah. Hz. Mehdi (ə.s)-ı kim ortaya çıxaracaq? Allah. İslam Birliyini Allah, ortaya çıxaracaq olan Allah. Qiyaməti ortaya çıxaracaq olan Allah. Bax, nə qədər mənalı, “Onu, Allahın xaricində ortaya çıxaracaq başqa heç bir güc yoxdur. İndi siz bu sözdənmi qarışıqlığa düşürsünüz?” Hz. Mehdi (ə.s)-dan bəhs edirik, adam təəccüblənir. Hz. İsa Məsih (ə.s)-dan bəhs edirik, “a” deyir “haradan çıxartdın” deyir təəccüblənir. Ayədə nə deyir bax, “indi siz bu sözdənmi qarışıqlığa düşürsünüz?” “Gülürsünüz” hz. Mehdi (ə.s) dedikdə, adam dişini ağardır, hz. İsa Məsih (ə.s) zühur edəcək deyirik dişini ağardır. İslam Birliyindən bəhs edirik, ona da dişini ağardır. Bax, “gülürsünüz və ağlamırsınız” halbuki, ağlanılacaq halınız var deyir Allah. Güləcəyinə halına ağla deyir Allah, “və şüursuzca baş qaldırırsınız.” Xurafatçılar məsələn, şüursuzca baş qaldırır, “Mehdi gəlməyəcək” deyir, “İsa Məsih gəlməyəcək” deyir, amma şüurlu olaraq deyil. Bir məlumata əsaslanaraq deyil, şüursuzcadır. Qiyaməti rədd edir, şüursuzca. Bədiüzzaman deyir, “ən çox hal-hazırda 60-70 il qədər var İslamın hakimiyyətinə və bitməsinə, 2120-ci ilə kimi də qiyamət qopacaq”.

images (5)