Hörmətli Adnan Oktarın 4 oktyabr 2013-ci il tarixli söhbətindən Yunis surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR:  “De: “Görün göylərdə və yerdə nələr var” (Yunis surəsi, 101). “Göylərdə nələr var?” Bəs göyə necə baxmalıyıq? Çünki, baxmaqla az bir şey görə bilərik. Deməli, astronomiya elmini bilmək vacibdir. Allah “görün göylərdə və yerdə nələr var” deməklə, yeri də araşdırmağımızı istəyir və ona “bir baxın” deyir. Bəs nəyin vasitəsilə baxmalıyıq? Teleskopla və elektron mikroskopla baxmalı və yeri araşdırmalıyıq. Yerdə mövcud olan bütün təbəqələri, coğrafiyası da daxil olmaqla paleontologiyasına qədər araşdırmalıyıq.

“Lakin iman gətirməyən adamlara dəlillər və xəbərdarlıqlar heç bir fayda vermir”-deyir Allah. Quranda bu qədər deyilir. Amma əgər, iman gətirmirsə danışdıqların heç bir fayda verməz. Allah “gedib məcbur edin, canına zərər yetirin” demir. Eybi yox inanmırsa inanmasın. Bu ifadə ən çox darvinist materialistlərə aiddir. “Lakin iman gətirməyən adamlara dəlillər və xəbərdarlıqlar heç bir fayda vermir”. Lakin, Allah hər cür imkandan istifadə edərək göylərə, həmçinin yerə də baxmağımızı, deyir. Əgər sənə bax desələr nə edərsən? Əlbəttə ki, daha yaxşı görə bilmək üçün elmin bütün imkanlarından istifadə edərsən. Quranın bildirdiyi budur. “Sonra elçilərimizi və möminləri xilas edərik. Möminləri xilas etmək Bizə vacibdir.” (Yunis surəsi, 103). Bəs mömin necə olmalıdır? Mömin səhabə ruhlu və Qurana tam tabe olmalıdır. Bəs necə xilas olar? İslam Birliyi ilə xilas olar. Bəs Allah hz. İsa Məsih (ə.s)-ı necə xilas edir? Onu qatına qaldıraraq xilas edir. Allah hz. Mehdi (ə.s)-ın və hz. İsa Məsih (ə.s)-ın tələbələrini və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i, ətrafını düşmənlərin əhatəsində ikən sağ-salamat qurtarır. Güman edirəm ki, hz. İsa Məsih (ə.s), masonları, tampliyerləri ətrafına yığdı. Onları və dünyanın əhəmiyyətli siyasi liderlərini istiqamətləndirərək belə bir iş görür. Yunis surəsi, 109-cu ayədə bunlar bildirilir: “Sənə nazil edilən vəhylərə tabe ol”-yəni Qurana tabe ol-“və Allah Öz hökmünü verənə qədər səbir et”. Yəni İslam dünyaya hakim olanadək və Allahın hökmü bütün dünyaya aşkar olana qədər səbir et. Bax “O, hökmranların ən yaxşısıdır”.

images (6)