Hörmətli Adnan Oktarın 27 oktyabr 2013 tarixli söhbətindən Hud surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Allah qiyamət üçün deyir ki, “o, müşahidə edilə bilən bir gündür.” (Hud surəsi, 103) deyir Allah. Bütün insanlıq üçün bunu söyləyir “müşahidə edilə bilən bir gündür.” Görməyən yox, hər kəs görür. 104 və 105-ci ayələr-“(Qiyamətin) Gələcəyi gündə, Onun icazəsi olmadan, heç kim söz söyləyə bilməz. ” 104-105 son ədədlərini götürürük dörd-beş, qırx beş. Min beş yüz qırx beş. Hara getsək, qiyamətə bir işarə var, qırx beşə. “Onun icazəsi olmadan, heç kim söz söyləyə bilməz. Artıq onlardan kimi “bədbəxt və kədərli”, (kimi də) xoşbəxt və bəxtiyardır.” Qiyamət anı, adam qorxacaq dəhşətə düşəcək zənn edirsən, xoşbəxt mömin. Bütün müsəlmanlar sevinclə “əlhəmdülillah, Allahu əkbər” deyə səs edirlər. Qiyaməti elə təkbirlərlə qarşılayırlar, həyəcanlı. Amma küfr fəryad, yalnız qışqırıq və fəryad. “Bədbəxt olanlar atəşdədirlər, onlar üçün orada (qəhrlə və ağrıyla) nəfəs alıb vermələr vardır.” (Hud surəsi,106) deyir. Yəni “dərin acı içərisində nəfəs alıb verəcəklər” deyir Allah. “Onlar, Rəbbinin diləməsi xaricində göylər və yer sürüb getdikcə, orada müddətsiz qalacaqlar. Çünki Rəbbin, həqiqətən dilədiyini edəndir.” (Hud surəsi, 107) Allah “Mən edərəm” deyir “Allah etməz” deyir, ya qardaşım edər. Edir, fəlakət verir dünyaya. Etməz olarmı? Edər. “Tam qarşılığını verərəm” deyir yəni əgər bir anormal vəziyyət varsa, cinayət varsa, əgər bağışlanılmadısa, tam qarşılığını verərəm” deyir Allah “amma savabı qat-qat artıraram” deyir Allah.

BeFunky_Islamic_Wallpaper_Quran_001-1366x768