“Atalarım İbrahimin, İshaqın və Yaqubun dininə inandım. Allaha heç bir şeylə şirk qoşmağımız bizim üçün uyğun  deyil. Bu, bizə və insanlara Allahın lütf və ehsanındandır, ancaq insanların çoxu şükr etməzlər.” (Yusuf surəsi, 38)

hqdefault

ƏRƏBCƏ OXUNUŞU:

 

Vəttəbatu millətə əbaı ibrahimə və ishaka və yaquba, ma kane ləna ən nuşrikə billahi min şəyin, zalikə min fadlillahi aləyna və alən nasi və lakinnə əksərən nasi la yeşkurunə.

 

“Atalarım İbrahimin, İshaqın və Yaqubun dininə inandım

 

Vəttəbətu   millətə   əbai   ibrahimə     və      ishaka    və  yaquba

 

879            +    470   +   15  +     259    +      6   +     170       6      188  = 1993 (ŞƏDDƏSİZ)