Hörmətli Adnan Oktarın 29 oktyabr 2013 tarixli söhbətindən Ənam surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınaram. Ənam surəsi 133-cü ayə “Rəbbin heç bir şeyə ehtiyacı olmayan rəhmət sahibidir” deyir Allah. “Diləsə sizi aradan qaldırar və diləsə, sizi bir başqa qövmün soyundan (tikib) var etdiyi kimi yerinizə bir başqasını gətirər.” Allah burada eyni şəkildə mehdiyyətə də işarə edir. Yeni bir birlik, yeni bir hücum birliyi, yeni bir canlı birlik, yeni bir şövq birliyi, həyəcan birliyi, İslamın dünyaya hakim olmasına vəsilə olacaq, inşaAllah. Bax deyir ki, ayənin davamında, Ənam surəsi, 133-134-cü ayələrdə-“Heç şübhəsiz” deyir Allah, “sizə vəd edilən mütləq gələcəkdir.” Nə vəd edildi? Hz. Mehdi (ə.s). Nə vəd edildi? Hz. İsa Məsih (ə.s). Nə vəd edildi? Dabbətül-ərz, qiyamət əlamətləri və qiyamət, “və siz bizi aciz buraxacaq deyilsiniz.”

Yəni Mehdi (ə.s)-ın çıxışını dayandıra bilməzsiniz, hz. Mehdi (ə.s)-dan bəhs etməməklə, hz. Mehdi (ə.s) gəlməyəcək deməklə siz, hz. Mehdi (ə.s)-ı dayandıra bilməzsiniz. Nə deyir Allah “və siz bizi aciz buraxacaq deyilsiniz” deyir Allah. İstədiyin qədər ört basdır etməyə çalış, istədiyin qədər bağlamağa çalış, nə etsən et dayandıra bilməzsən.” Və də ki; “ey qövmüm bütün edə biləcəyinizi edin.”

Nə növ iş görürsən gör, istər hz. İsa Məsih (ə.s) gəlməyəcək de, Bədiüzzamanın dediklərini təhrif etməyə çalış, nə edirsənsə et, “şübhəsiz Mən də edirəm.” Biz də edirik bu an, biz də onların səhvlərini gecəli gündüzlü izah edirik. “Bu yurdun (dünyanın) sonu kimindir” bu dünyaya kim hakim olacaq, “yaxında bilib öyrənəcəksiniz.” Əbcədi; 1993 tarixini verir. Mehdiyyətin ən hücum, ən canlı illərindən. “Həqiqətən zalımlar qurtuluşa çatmayacaqlar.” Allah zülm olaraq göstərir. Mehdiyətə qarşı, İslam Birliyinə qarşı səmimiyyətsizcə mübarizə edən bəzi müsəlmanların rəftarına da burada işarə var.

kurani-kerim