Hörmətli Adnan Oktarın 8 noyabr 2013 tarixli söhbətindən Ali İmran surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Allah deyir ki, Ali İmran Surəsi, 101-ci ayə, şeytandan Allaha sığınaram; “Allahın ayələri sizə oxunurkən”, Quran ayələri xurafat deyil. Boş söz deyil. Uydurma deyil. “Allahın ayələri oxunurkən” Quranda bax başqa heç bir hökmlə qarşılaşmazsınız. Həmişə Allahın ayələrinə, həmişə Qurana diqqət çəkilər, yüzlərlə ayə, həmişə Qurana, heç bir şəkildə xurafata diqqət çəkilməmişdir. Yəni çəkilmişdir də, tənqid edərək, fitnə olduğunu və bəla olduğunu söyləyərək diqqət çəkilmişdir və tabe olanların da cəhənnəmə düşəcəyi deyilmişdir, Allah tərəfindən cəhənnəmə atılacağı deyilmişdir. “Və Onun elçisi içinizdəykən” Peyğəmbərimiz (s.ə.v), “necə olur da inkar edirsiniz?” deyir Allah.

Necə olur xurafatlara gedirsiniz? “Kim Allaha möhkəm bağlansa”, bax, “kim Allaha möhkəm bağlansa” nədir bu? Quran. Qurana, Qurana tutunmaq, Allaha bağlanmaq olur. Uhrətul Vuska, Hablullah-ul Mətin, Allahın qopmaz, qoparılmaz ipi. “Kim Allaha sıx yapışsa artıq əlbəttə, o, dümdüz olan bir yola çatdırılmışdır.” (Ali imran surəsi, 101) Sırat-əl müstəkim, Fatihədə keçən, sırat-əl müstəkim, Allahın doğru yolu, dümdüz yolu. O biri müxtəlif, İslam aləminin başına gələn bəlaların səbəbi doğru yolu buraxıb döngələrə girdilər. Hər döngədə bir bəlayla qarşılaşdılar. Hər döngədə bəlayla qarşılaşmağa davam edirlər.

“Ey iman edənlər, Allahdan necə qorxub-çəkinmək lazımdırsa eləcə qorxub çəkinin” bax, “Allahdan qorxun, çəkinin və Qurana tam uyun” deyir Allah. “Və siz, ancaq müsəlman olmaqdan başqa (bir din və mövqe üzərində) ölməyin.” (Ali imran surəsi, 102) Müsəlman olaraq, yəni başqa bir inanc, başqa bir məzhəb, başqa bir ağıl, başqa bir yol üzərinə deyil, yalnız müsəlman olaraq. Yəni “Qurana uyun, müsəlman olaraq ölün” deyir Allah, baxın, “Qurana uyğun gələn müsəlman.” Burada çox böyük bir təhdid var, diqqət yetirilməsi lazımdır. “Məzhəbə görə” demir bax Allah. “Saf Qurana söykənən İslama görə ölün” deyir Allah.

“(Hamınız), Allahın ipinə hamınız möhkəm sarılın.” Allahın ipi nədir? Uhrətul Vuska, Hablullah-ul Mətin, Allahın qopmaz, qoparılmaz ipi; Quran. “(Hamınız), Allahın ipinə hamınız möhkəm sarılın.” Qurana sıx sarılın. Bax, möhkəm Qurana sarılın. “Dağılıb ayrılmayın.” Məzhəblərə, təriqətlərə, camaatlara ayrılıb bir-birinizlə məşğul olmayın. Bir-birinizə müxalif olmayın. “Dağılıb ayrılmayın. Və Allahın sizin üzərinizdəki nemətini xatırlayın. Necə ki, siz düşmənlər idiniz.” “Bir-birinizlə məşğul olurdunuz” deyir Allah.

“O, ürəklərinizin arasını uzlaşdırdı və siz Onun nemətiylə qardaşlar olaraq səhərlədiniz. “İslam ümməti olaraq, saf müsəlman olaraq. “Yenə siz, tam atəş çuxurunun sahilindəykən, oradan sizi qurtardı.” Bax, bu an İslam aləmi atəş çuxurunun içinə düşdü. Bu an batdılar. Ayənin açıqladığı hadisə budur. Bax, “Siz tam atəş çuxurunun sahilindəykən” bütün İslam aləmi atəş çuxurunun içinə düşdü, böyük hissəsi. Hal-hazırda çox kiçik bir hissəsi atəş çuxurundan bəri. “Oradan sizi qurtardı” deyir Allah. Məhz hz. Mehdi (ə.s) bu atəş çuxurundan müsəlmanları qurtaracaq; Qurana sarılaraq.

Nə deyir Allah? Bax, “Uhrətul Vuska, Allahın qopmaz, qoparılmaz ipi” deyir, “doğru yol.” Davamlı Qurana diqqət çəkmə var. “Ümid edilər ki, hidayətə çatarsınız deyə, Allah, sizə ayələrini belə açıqlayar.” (Ali imran surəsi, 103) Xurafatları demir, ayələrini Quran ayələrini açıqlayıram deyir, xurafat desə xurafat deyərdi Allah. Ayə, Quran ayəsi. “Sizdən; xeyirə çağıran, yaxşılığı (marufu) əmr edən və pislikdən (münkərdən) çəkindirən bir birlik olsun. Bu imam hz. Mehdi (ə.s)-a baxan və camaatına da baxan bir ayə, əsas olaraq baxan bir ayə.

“Qurtuluşa çatanlar məhz bunlardır” deyir Allah. “Qurtuluşa çatanlar məhz bunlardır” necə bir qurtuluş? Bütün dünyanın qurtuluşu. Bax “özlərinə açıq-aşkar sənədlər gəldikdən sonra” hansı sənəd? “Xurafat” deyir adam. Qardaşım sənədi açıqlayır Quran. Allahın qopmaz qoparılmaz ipindən bəhs edir, doğru yoldan bəhs edir. “Özlərinə açıq-aşkar sənədlər gəldikdən sonra” dediyi, açıq-aşkar sənəd; Quran ayələridir. “Parçalanıb ayrılan” parçalanıb bax müsəlman aləmi parça-parça indi görürsünüz, tikə-tikə, parça-parçalar, “ayrılan və anlaşılmazlığa düşənlər” adam deyir ki “anlaşılmazlığa düşmək xeyir, hikmət, gözəllikdir” deyir. “Ümmətimin ixtilafında rəhmət var deyir’ deyir ‘peyğəmbər”. Qardaşım, bax, anlaşılmazlığa “anlaşılmazlığa düşənlər kimi olmayın” deyir.

Adam anlaşılmazlığa düşmüş, onda “rəhmət var” deyir. Allah haram olduğunu söyləyir, fitnə və bəla olduğunu söyləyir, o da “xeyir var, çox gözəl oldu” deyir. “Ümmətin ixtilafında rəhmət var” deyir. Ümmətin ixtilafında fəlakət var. Hədisin doğrusu bu. Fəlakəti qaldırmış, rəhməti qoymuşlar. Niyə parça-parça İslam aləmi? Rəhmət, Qurana tabe olsan rəhmət olar. Quranı parça-parça etsən sən, necə rəhmət olur. Bax, dörd məzhəb var, dördünündə halalları haramları ayrı. Dörd ayrı din. Bax “parçalanıb ayrılan və anlaşılmazlığa düşənlər kimi olmayın. Məhz onlar üçün böyük bir əzab vardır” deyir. Allaha inanırsan, Allah əzabla təhdid edir. “Yox, rəhmət var” deyir. Qardaşım rəhmət var demir Allah, “əzab var” deyir. Ümmətin ixtilafında əzab var, doğrusu budur. Ümmətin ayrılığında fəlakət var, əzab var.

Ayə, Quran ayəsi verir. Allah “üzləri qapqara olacaq” deyir onlara və “imanınızdan sonra inkar etdiniz eləmi?” Əvvəl iman edir, “əlhəmdülillah müsəlmanım” deyir, gözəl, La İlahə İllaAllah Muhammədən Rəsulullah”. Dinin nə, deyirsən, məzhəbini açıqlayır. Qardaşım sən Qurana əməl etməklə mükəlləf deyilsənmi? Sən məzhəbə uyuram deyirsən. Haradadır Quranda elə məzhəbə uymaq? Allah yalnız Qurana uymaqdan bəhs edir. Sən məzhəbə uymağı haradan çıxartdın? “Ya” deyir, “ümmətin ixtilafında rəhmət vardır” deyir. “Əzab vardır” deyir ayədə. Ümmətin ixtilafında əzab vardır deyir, rəhmət vardır demir. Rəhmət, Qurana tabe olsan rəhmət var. “Bunlar sənə haqq olaraq oxumaqda oxuduğumuz Allahın ayələridir.” Heç xurafata diqqət çəkilmir, həmişə Allahın ayələrinə.

“Allah, aləmlərə zülm istəyən deyil.” Zülmü insanlar istəyir, Allah da bəla verir. Suriya qan gölüdür. Neçə növ məzhəb, neçə növ təriqət, neçə növ camaat. Minlərlə, minlərlə indi məktəb var Suriyada, minlərlə. Sırf müxaliflər belə min qüsurlu qrupdan meydana gəlir. Ucsuz-bucaqsız məzhəblər, camaatlar, təriqətlər, parça-parça. Hamısı bir-birinə müxalif. “Siz, insanlar içindən çıxarılmış xeyirli bir ümmətsiniz”, kim bu? Hz. Mehdi (ə.s) və camaatı inşaAllah, müsəlmanlar, “marufu (yaxşı və İslama uyğun) olanı əmr edər, münkər olandan çəkindirər” Qurana uyğun olaraq “və Allaha iman edərsiniz.” Güclü bir iman. “Kitab Əhli də inanmış olsaydı, əlbəttə, özləri üçün xeyirli olardı”. “Onlar da iman etsəydi, onlar içində xeyirli olardı” deyir Allah.

Kitab əhli, xristian və yəhudilər. “İçlərindən iman edənlər vardır” bax, əhli-Kitabın hamısı inkar edir demir Allah, “içlərindən iman edənlər vardır” deyir. “Lakin əksəriyyəti günaha sapanlardır” çoxu günahkardır deyir. Həqiqətən də elə, müsəlman aləmi də elə, onlar da elələr. bax”Onlardan hamısı bir deyil. Kitab əhlindən bir birlik vardır ki” Kitab əhli yəni xristian və yəhudilərdən bir birlik, “gecə vaxtında ayaqda dayanıb Allahın ayələrini oxuyaraq səcdəyə bağlanarlar.” Göstər o şəkilləri, yəhudilərin səcdəyə bağlanan şəkillərini. Bax, nə deyir “gecə vaxtında” onların ibadət vaxtı olan zaman. Həqiqətən, namazlarını ayaq üstə dayanaraq qılırlar, ayaq üstə yerinə yetirirlər.

“Allahın ayələrini oxuyaraq səcdəyə bağlanarlar. Bunlar, Allaha və axirət gününə iman edər, maruf olanı əmr edər, münkər olandan çəkindirər və xeyirlərdə yarışarlar. Məhz bunlar saleh olanlardır” deyir Allah. Əhli-Kitabdan bu insanlar. Quran bunların bu rəftarını tərifləyir, Allah. Bax, “Bunlar, Allaha və axirət gününə iman edər” deyir, Allaha da iman edir, axirət gününə də inanır. Maruf olanı əmr edir, münkərdən çəkindirir, xeyirlərdə yarışır “məhz bunlar saleh olanlardır” bunlar səmimi olanlardır deyir Allah və “onların hamısı bir deyil” deyir, bax, əhli-Kitab üçün.

“Kitab əhlindən bir birlik vardır ki” xristianlardan və yəhudilərdən birliklər. “Gecə vaxtında ayaqda dayanıb Allahın ayələrini oxuyaraq səcdəyə bağlanarlar.” Təbii eyni zamanda hz. İsa Məsih (ə.s)-ın tələbələrinə baxır bu ayə, yəni bax “Kitab əhlindən bir birlik” hz Mehdi (ə.s) camaatına baxan ayələr də var amma bunlar Kitab əhlindən, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın tələbələri. “Gecə vaxtında ayaq üstə dayanıb Allahın ayələrini oxuyaraq səcdəyə bağlanarlar.” Məhəmmədi-xristianlar, Məhəmmədi-yəhudilər.

Baxın, ayədəki ifadələr; “Çənələri üstünə” deyir onsuz da ayədə, onlar da çənələri üstünə bağlanır. Müsəlmanlar alnının üstünədir, onlar da çənələrinin üstünədir. Quran da təfərrüat olaraq verilmişdir o, çənələrinin üstünə səcdə edərlər deyə.

images (5)