Hörmətli Adnan Oktarın 4 noyabr, 2013-cü il tarixli söhbətindən Kəhf surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Kəhf surəsi 63-cü ayə. Şeytandan Allaha sığınıram.  Hz. Musaya gənc köməkçisi deyir ki: “Görürsənmi, biz (həmin yerdə) qayanın yanında gizləndiyimiz zaman mən balığı unutdum. Doğrusu, onu xatırlamağı mənə yalnız Şeytan unutdurdu.” Deməli, şeytanın unutdurucu bir təsiri var. Qayalıq yerdə kim var? Qayalıq kimin qaldığı bir yerdir? Bu ayrı bir mövzudur, Quran buna ayrı bir diqqət çəkib, “(Balıq dirilib) əcaib bir şəkildə dənizə yollanmışdır!” Balıq dənizdə bir yol açır. Bax bir yol, öz yolunu tutur. Dənizdə bir yola diqqət çəkməsi də mənalıdır. Çünki balıq üçün dənizdə yola ehtiyac yoxdur. Hər yerə gedər. Amma burada xüsusi bir yoldan bəhs edir. Bax, özünə aid bir yol. O dənizin içində yolun içindən keçib gedir. Anlayanlar üçün Axırzamana bir işarə var. Quranda hər şey bağlı bir tərzdə izah edilir.

Baxın, “dağılmaq (uçulmaq) üzrə olan bir divar.” Uşaqlar dəniz kənarında bir xəzinə tapırlar, torpaq altından bir xəzinə çıxarılır. Kəhf surəsi, 77-ci ayədə “dağılmaq üzrə divar”, yəni belə tarixi xarabalar olduğuna işarə edir.

images (5)