Hörmətli Adnan Oktarın 13 noyabr, 2013-cü il tarixli söhbətindən Ənam surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Ənam surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. Ənam surəsi, 5-ci ayə.“Onlara haqq olan (Quran) gəldiyi zaman onu yalan hesab etdilər.” Bu insanların fitrətində var. Bir haqq, doğru olan bir şey olduğu halda bunu yalan hesab edərlər. “Məsxərəyə qoyduqlarının xəbərləri onlara gəlib çatacaq!” Nəyi? İslam Birliyini. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in gələcəyini bildirdiyi hz. Mehdi (ə.s)-ı. Hz. İsa (ə.s)-ı. Hətta bir ayədə Allah deyir; “İsa (ə.s)-dan bəhs etdikdə, sənin qövmün keflə gülməyə başlayırlar.” “Lağ edirlər”. “Lakin məsxərəyə qoyduqlarının xəbərləri onlara gəlib çatacaq!” 1992-ci il tarixini verir. Deməli, o ildə bir sürətlənmə, təcil var, inşaAllah. “Və deyərlər ki, Məgər ona bir mələk endirilməli deyildimi?” Peyğəmbərimiz hədislərdə nə deyir? “Mehdi (ə.s)-ın üstündə bir mələk olacaq.” “Əgər bir mələk endirilsəydi, əlbəttə iş bitirilmiş olardı.” Yəni o zaman onsuz da qiyamət qopardı. Mələk nə vaxt enər? Qiyamət qopduğu vaxt enər. Onun xaricində mələk görünər halda enməz. “və onlara bir an belə möhlət verilməzdi.” Yəni qiyamətin dəhşətindən özlərini qurtara bilməzdi. Deməli, mələyin oradakı şərhi nədir? Mələyi digər mələklər görür. Başqa bir mələk görə bilmir. Yalnız oradakı mələklər görə bilirlər.

kurani-kerimdeki-kalp-mucizesi_460x340scale