Hörmətli Adnan Oktarın 16 noyabr, 2013-cü il tarixli söhbətindən Yusif surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Yusif surəsində Axırzamandakı iki mühüm hadisəyə diqqət çəkilir. Biri yağışların kəsilməsi. İkincisi yağışların çoxalması. “Bunun ardınca da, elə bir il gələcək ki, onda insanlara bol yağış veriləcək və onlar (çoxlu meyvə şirəsi) sıxacaqlar”. (Yusif surəsi, 49) Allah, böyük bir yağış bolluğu olacağını deyir. Hal-hazırda  bol yağış yağır, hətta ətrafı sel basır. Bir ara quraqlıq olmuşdu, bilirsiniz. Qlobal istiləşmə deyib yeri-göyü bir-birinə qatmışdılar. Yusif surəsində iqtisadi böhrana diqqət çəkilir. Heyvanların heyvan əti, sümüyü qarışdırılmış yemlərlə bəslənəcəyinə işarə edir. Bu ilk dəfədir ki, Axırzamanda oldu. İlk dəfədir ki, heyvan yemlərinə mal əti, sümük tozu, qan qarışdırılır. Quranda malların mal əti yediyi ifadə edilib, mal əti yeməyi, Axırzamanda da eynisiylə oldu. Hal-hazırda bu mal yemi olaraq istifadə edilir. İslamın yer üzünə hakim olacağı, müsəlmanların zəngin olacağı da ifadə edilib. Hz. Mehdi (ə.s)-ın,  İsa Məsih (ə.s)-ın ilk dəfə tanınmasına diqqət çəkilib. Yusif surəsiylə mehdiyyət arasında o qədər çox bağ var ki, bir deyil, iki deyil. Məsələn, 12 imam var. Yusif surəsi 12 surədir və bu surədə 12 ulduzdan bəhs edilir. Allah Yusif surəsi, 67-ci ayədə: “Ey uşaqlarım, tək bir qapıdan girməyin, ayrı-ayrı qapılardan girin.” deyir. Mehdi İstanbulun 12 qapısına da hakim olacaq. Həqiqətən də İstanbulda Çatladı Qapı, Topqapı, bir çox qapılar var, 12 dənədir, ona diqqət çəkilib.

kurani-kerim