Hörmətli Adnan Oktarın 24 noyabr, 2013-cü il tarixli söhbətindən Kəhf surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Kəhf surəsində mehdiyyətə edilən işarələri izah edirəm. Kəhf surəsi, 84-cü ayə, şeytandan Allaha sığınıram:“Biz onu yer üzərində” dünyada “möhkəmləndirib qüvvətləndirdik.Yəni iqtidarlar var, amma möhkəm deyil.Dünyadakı bütün iqtidarların heç biri möhkəm deyil. Sağlam iqtidar hz. Mehdi (ə.s) dövründə olacaq. Hər şey verdik (hər şeyin yolunu ona öyrətdik).Hər cür imkan, texnoloji imkan, asanlıq verdik. Məsələn, 90-cı ayədə: “Nəhayət, günəşin çıxdığı yerə çatdıqda onu bir qövm üzərində doğan gördü ki, onlardan ötrü ona (günəşə) qarşı heç bir sipər yaratmamışdıq.” 90-cı ayədə bir qövm üzərinə bir günəş doğulur, inşaAllah, A9-a da işarə edir. Yəni insanlara elm, mədəniyyət, gözəllik təqdim etdiyi üçün və təbii ki, bir çox mənası var. Mehdiyyətə xidmət edən bir kanal olduğu üçün orada bir işarə var. 93-cü ayənin əbcədi təxminən2013-cü il tarixini verir. “Nəhayət, iki dağ arasına gəlib çatdıqda” Məsələn, Marmara, dəniz altında dənizə qarşı iki dənə səddir. Suyun axmasına maneə törədənbəndə sədd deyilir. Suya maneə törədir. Bir gediş-gəliş yolu var, iki sədd çəkilmiş vəziyyətdədir. Ayədə nə deyir? “iki dağ arasına gəlib çatdıqda”. Yəni səddin giriş qapısına qədər çatdı. Ona da işarə var. Dənizdən qoruyan, insanların enib-mindiyi iki səddin arasıdır. Çünki biri gediş, biri gəliş yeridir. Ana qapıdır. Ana qapıya çatdı mənasını verir. Yəni ona da işarə edir. “Onlar dedilər: “Ey Zülqərneyn! Yəcuc və Məcuc (tayfaları) yer üzündə fitnə-fəsad törədirlər.” Yəni o dövrdə də anarxiya var idi. Dünyanın hər tərəfində qan axıdırlar, terror çıxarırlar. Dünyadakı terror  törədən, qan axıdan hər kəsə işarə edilir.

images (6)