Hörmətli Adnan Oktarın 24 noyabr, 2013-cü il tarixli söhbətindən Kəhf surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Allah Kəhf surəsi, 91-ci ayədə buyurur; şeytandan Allaha sığınıram. “Bax belə! Biz onun başına gələnlərin hamısından xəbərdarıq.” Hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında da özünün əhatə etdiyi məlumat olacaq. Yəni bəzi müəllimlər kimi xırdalıqlara girib, təfərrüatlarda boğulmayacaq. Özünü, hikmətini izah edəcək. Qısa və köklü olaraq bir şeyi tam olaraq açıqlayacaq. Dini də, islamı da hikmətlə, qısa və köklü olaraq izah edəcək. Bu səbəbdən ümmətin təfərrüatda  boğulması üsulunu ortadan qaldıracaq. Şeytan ümməti təfərrüatda boğdu. Böyük hissəsini boğdu. Və ümmətə qarşı, islama qarşı bir oyun oynadı. Bu ortadan qalxacaq, inşaAllah.

images (5)