Hörmətli Adnan Oktarın 5 yanvar 2014 -ci il tarixli söhbətindən Qiyamət surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. (Qiyamət surəsi) Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. “Xeyir, cəhd gününə and edirəm” cəhd, ayağa qalxma, yəni insanların diriləcəyi gün, eyni zamanda islamın canlanacağı, bütün islam aləminin ayağı qalxacağı gün ona da işarə edər, inşaAllah.”

Və yenə xeyir, özünü qınayarkən nəfsə də and içirəm” insanın özünü tənqid etməsi, nəfsini təmizə çıxartmaması müsəlmanı vəli xarakterli edər, üstün hala gətirər, ağıllı və sağlam hala gətirər özünü qınaması; özünü ucaltdıqda xəstə olur, havalanar, özünü qınadığında, nəfsini tənqid etdikdə ucalar, açılar, ağıllı olar.

“Ancaq insan qarşısındakı sonsuz gələcəyini də fücurla davam etdirmək istər” yəni fitrətində var fücurla, Allaha zidd hərəkətlər edərək, Qurana zidd olan hərəkətlər edərək davam etdirmək istər; məsələn, qürur, təkəbbür, böyüklük hissi, tərslik, yalan danışmaq, harama girmə hər cür Qurana zidd hərəkət.

Bax “Ancaq insan qarşısındakı sonsuz gələcəyini də fücurla davam etdirmək istəyər” fitrətində var, insan bu xüsusiyyətinə qarşı gələrsə, o zaman savab qazanır. “Qiyamət günü insan o gün qaçış hara deyər” artıq qiyamət başlamış qaçmaq istəyir, amma qaçış hara deməsinin səbəbi: Qaçmağa yer yoxdur; məsələn, bir tərəfə doğru qaçır orada yanmış vəziyyətdə, oraya qaçır ora yanmış, havaya, təyyarəyə minsə təyyarədə fəlakətin içinə gedir qurtuluş yoxdur.

Filmlər də var bəzən təyyarəyə minir xilas olmağa çalışır elə bir şey yoxdur heç bir şəkildə xilas ola bilməz, onun üçün qaçış hara deyirlər. “İnsan o gün əvvəldən təqdim etdiklərini” əvvəldən təqdim etdiyi nə var məhz namazı, orucu, islamı təbliğ etməsi, xeyirli işlər, səbirli olması, şəfqətli olması, islam üçün etdiyi bütün səylər, kitab paylaması hər şey.

 

“İnsan o gün əvvəldən təqdim etdikləri” əvvəldən, amma bax bir şey daha deyir Allah.

“Və gecikdirdikləri şeylərlə xəbər verilir” bir də gecikdirdikləri deyirsən məsələn, təbliğ et, İslamı izah et; sonrakı il edərəm deyir yaxud axşam edərəm deyir lakin etmir; namaz qıl deyirsən, ya yaşlandığım vaxt edərəm deyir;

Quranı oxu deyirsən, irəlidə edərəm tələsiyi yox deyir təxirə salır yəni davamlı təxirə salır. Məsələn, kitab payla deyirsən təxirə salır: Dini anlat, təxirə salır bunu söylə təxirə salır; davamlı təxirə salmaq hərəkəti, insanlarda vardır bu, bu böyük təhlükəyə Quranda diqqət çəkmiş Allah. On üçüncü vaxt (Qiyamət müddət 13) Mürgüləmə Allahın haram qıldığı, bəyənmədiyi bir şey və bunun hesabını soruşacağam deyir təxirə salmanın.

Məsələn, gözəl söz söyləyəcək ya söyləyəcəkdim onsuz da deyir, dərhal söylə: Gözəl danışacaqdım, bağışlayacaqdım onsuz da deyir, niyə gözlədirsən təxirə salmağı Allah qəbul etmir. Xeyr, deyir bax Allah: “İnsan öz nəfsinə bir bəsirətdir” özünü çox yaxşı bilir insan deyir. Öz bəhanəsini ortaya atsa belə deyir Allah on beşinci ayə.

İstədiyi qədər bəhanə söyləsin özünü çox yaxşı bilir, məsələn deyir ki, mən yalan danışmadım halbuki bilir yalan söylədiyini, məsələn, mən dürüstəm deyir, halbuki bilir dürüst olmadığını; mən tənbəl deyiləm deyir, halbuki bilir tənbəl olduğunu;

Allaha inanmır, halbuki bilir Allahın var olduğunu; dinə inanmır dinində həqiqət olduğunu bilir; deyir ki, Peyğəmbər (s.ə.v)-ə inanmıram deyir, halbuki bilir, çox yaxşı bilir nəfsində buna əmin.

Haradan anlayırıq? Digər ayələrdə insanın şəxsən öz müşahidəsindən anlayırıq əsl amma. Çünki ayə iman edilməsi lazım olan hökm, amma insan şəxsən özü görür, şəxsən öz bildiyi bir həqiqət olur. Onun üçün Allah “Öz bəhanələrini ortaya atsa belə deyə” onu açıqlamış.

“Onu Quranı qavramaq üçün tələsiyə qapılıb dilini onunla hərəkət edib durma. Şübhəsiz, Quranı ürəyinə toplamaq və onu sənə oxutmaq bizə aid bir işdir” yəni yaddaşında mən səni udacağam deyir Allah, sən tələsmə.

quran_madeenah_opened