Hörmətli Adnan Oktarın 9 yanvar 2014 -ci il tarixli söhbətindən Qələm surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Qələm surəsində Allah: “O inkar edənlər zikri, Quranı eşitdikləri zaman” Quran, “səni az qala gözləriylə gözə gətirələr.” Yəni nifrət dolular, diliylə söyləmirlər amma ürəyində gizli bir nifrət var şiddətli, gizli bir nifrət. Gözlərinə əks olunur, amma gözündən nifrət axır həqiqətən. Kin dolu baxışları, nifrət dolu baxışları amma diliylə bir şey ifadə etmir. Çünki dil dəlil olacağı üçün dillə bir şey söyləmir amma gözündən nifrət axır. Allah ona diqqət çəkmişdir. Səbəb, Qurana uyğun gəlməsidir. Peyğəmbər (s.ə.v) Qurana uyur deyə nifrət dolular. Axırzamanda da hz. Mehdi (ə.s) Qurana tabe olur deyə, hz. Mehdi (ə.s)-a nifrət dolu olacaq bəzi göz önündə olanlar, bəzi insanlar, bəzi yeni çıxan şəxslər.

“Halbuki o Quran aləmlərə bir zikr” aləmlərə, bütün dünyaya “öyüd, xatırlatma, hökm və üstün bir şərəfdən başqa bir şey deyil.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə niyə kin bəsləyir adamlar? Qurana görə hərəkət etdiyi üçün  Sünnəyə görə deyil baxın, Qurana görə hərəkət etdiyi üçün. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Qurana görə hərəkət edirdi, öz ağlına görə hərəkət etdiyi üçün. O dövrün xurafatçılarının, xurafatçılar aşmış gözlü deyərdilər ya pis baxışlıdır həqiqətən, nifrət doludur xurafatçıların baxışları, diqqət yetirin oradan anlarsınız, gözlərində amansız bir nifrət var. Baxın, “səni az qala gözləriylə aşırdacaqlardı” O qədər nifrət dolu baxırlar.

Deməli, üzlərində bərəkət olmur, bir nifrət olur.” Lakin Rəbbi onu seçdi və onu salehlərdən qıldı” Kim üçün söyləyir bunu Allah? Hz. Yunis (ə.s) üçün.” Lakin Rəbbi onu seçdi və onu səmimi qıldı. Əgər Rəbbindən öncə bir nemət ona yetişməsəydi, mütləq qınanmış və çılpaq vəziyyətdə quruya atılmış olacaqdı.” Lümlüt və qınanmış olaraq atılmış olacaqdı. Yəni Allah verməsin bir fəlakətdir. Bax, “yoxsa qeyb görünməyənin məlumatı onlardadır ki, özləri yazıb dayanırlar?” Davamlı atırlar. Qatı dinçilərə, xurafatçılara işarə edən bir ayədir, 47. “Yoxsa qeyb görünməyənin məlumatı onlardadır ki, özləri yazıb dayanırlar?”

Davamlı uydururlar, bu belədir, bu elədir, xurafat tərzində. “İndi sən Rəbbinin hökmünə səbir et” Allah bir şey etdiyində məsələn, Türkiyədə hadisələr olur. Nə edəcək mömin? Səbir. Təlaşa ehtiyac yoxdur çünki Allahın hökmü. “Balıq sahibi kimi olma” Yəni hz. Yunis (ə.s) kimi. “Hanı o içi lənət dolu olaraq müraciət tapılmışdı” Lənət dolu yəni, səhv etmə, Allaha təvəkküllü ol, özünü təslim et Allaha “Sən onlardan bir mükafat istəyirsən” deyir Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-ə “Haqsız borclu qaldıqlarına görə ağır bir yük altında qalmışlar.”

Sanki haqsız bir borc çıxmış da, o borcun altında qalmışlar kimi sənə gileylidirlər deyir, narahatdırlar deyir. Sən onlardan halbuki bir mükafat istəmirsən deyir, sən onlara zənginlik, bərəkət təqdim edirsən. İslamı başa salırsan, Quranı başa salırsan, xeyir təqdim edirsən. Amma onlar sən sanki mənfəət təmin edirmişsən kimi azğın bir tərslik içindədirlər deyir, Allah. “Mən onlara möhlət verirəm əlbəttə, mənim nizamım, cəzam sapsağlamdır” Allah zalımlara bir müddət verir, müəyyən bir müddət. Hər zaman elədir. Bəlkə bəzən on il, bəzən iyirmi il, bəzən bir ay, bəzən üç-beş ay, bəzən əlli il.

Bəzən qırx il deyərək dəccaliyyətə qırx il müddət verir Allah. Həmişə bunu görürük qırx il, dəccalın ömrü də qırx ildir, yəni dəccaliyyətin. “Mən onlara möhlət verirəm.” 45-ci ayə 1545-ci ilə işarə edir, qiyamət tarixinə inşaAllah. 45-ə çox işarə var Quranda. “Mən onlara möhlət verirəm” Bax, 45 rəqəm var, sonra “Mən onlara möhlət verirəm. Əlbəttə, mənim nizamım, cəzam sapsağlamdır. “Qiyamətdə sapsağlam, gətirdiyi bəla sistemi də sapsağlam. Qaçış, xilas olmaq, tədbir almaq, mümkün olmur, Allah bəla gətirdiyində. “Artıq bu sözü yalan sayanları sən mənə burax.” Yəni, Quranı yalan sayanları, Quranı etibarsız sayanları sən mənə burax. Yəni, heç mübarizə etməyinə ehtiyac yoxdur deyir Allah, sən mənə burax. “Biz onları bilməyəcəkləri bir istiqamətdən dərəcə-dərəcə əzaba sürükləyirik.” Mən, onları yavaş-yavaş həlaka sürücəyəm, yavaş-yavaş bəlalarını verəcəyəm deyir Allah.

learning-quran3