Hörmətli Adnan Oktarın 9 yanvar 2014 -ci il tarixli söhbətindən Qələm surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Allah deyir ki, Qələm surəsində; “Bunların heç birinə itaət etmə: And içib dayanan” davamlı and içib dayanırsa deyir, “ona itaət etmə” deyir. Hər sözündə and. “Alçaq,” (Qələm surəsi, 10 ) adama da itaət etmə” deyir Allah. Bax, “İtaət etmə” deyir. “Bacardiqca ayıblayıb-pisləyən” ​​hər kəsi ayıblayır, davamlı pisləyir. Gözəl söz yox ağzında, gözəl söz yoxdur. “Söz gətirib-aparan” yəni (gizlilik içində söz və xəbər daşıyan), (Qələm surəsi, 11) Ona bunu dedi, bu bunu dedi. Dedi-qoduçu yəni. “Xeyiri maneə törədib davam etdirən” xeyr, yəni İslamı təbliğ etməyə maneə olur, Qurana xidməti maneə törədir. Yaxud bir insana maddi cəhətdən dəstək olmaq istəyirsən, onu maneə törədir. “Təcavüzkar,” təcavüzkar, ona da itaət etmə” deyir Allah. Və “mümkün günahkar,” (Qələm surəsi, 12) “Günahkarlara da itaət etmə” deyir Allah. “Zorba” zorbaya (zorla etdirmək istəyən) da itaət etmə, hörmətsizə də itaət etmə deyir,” sonra da qulağı kəsik;” (Qələm surəsi, 13) Yəni, nə olduğu naməlumdur. Ətrafında həyasızlıq və pisliklərlə məşhur olan. “Mal (sərvət) və uşaq sahibi oldu deyə,” (Qələm surəsi, 14 ) Bir az mal qazandı və uşaq sahibi oldu deyə. “Ayələrimiz ona oxunduğu zaman:” (Bunlar) qədimlərin uydurma əfsanələridir!”. (Qələm surəsi, 15) Qurana inanmır. Qurana qarşı mövqe içində. Quran oxunduqda da köhnələrin uydurma əfsanələridir deyən. Allah  təfərrüat verir tanımaları üçün . “Bunlara itaət etməyin” deyir. “Yaxında biz onun xortumu (burnu) üzərinə damğa vuracağıq.” (Qələm surəsi, 16) Yəni, Allah qatında təyin olunacaq və cəzasını tapacaq. Yəni, gözəl xasiyyətli insanlara tabe olun deyir Allah. Gözəl əxlaqlı, həmişə mehribandır, sevgi dolu olanları Allah qoruyub havadarlıq edər. Amma pisləri həmişə bəyənmədiyini Allah çirkin gördüyünü ifadə edir.

BeFunky_Islamic_Wallpaper_Quran_001-1366x768