Hörmətli Adnan Oktarın 21 yanvar 2014 -ci il tarixli söhbətindən Mömin surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “O mömin kişi dedi:” baxın burada da yenə ad vermir bir kişi” iman edən adam dedi ki: “Ey O mömin kişi dedi: “Ey qövmüm! Mənim ardımca gəlin,” ki, bu hz. Mehdi (ə.s) “bir kişi” deyir. “O mömin kişi dedi: “Ey qövmüm! Mənim ardımca gəlin, sizi doğru yola çıxardım” Əbcədi neçədir? 1994-cü il. Bax, “O mömin kişi dedi” başqa ayədə də “kişi” deyir, “bir kişi” bir insan, peyğəmbər demir, “bir kişi.” Təbliğatçıdır bu, hz. Mehdi (ə.s),” “Ey qövmüm! Mənim ardımca gəlin,” hz. Mehdi (ə.s)-ın xüsusiyyəti nədir? Qövmünün ona tabe olması, “sizi doğru yola çıxardım” yəni “Hadi” adının təcəllisi. Hz. Mehdi (ə.s) nə deməkdir?

İnsanları doğru yola çıxardan, yönəldən deməkdir, hz. Mehdi (ə.s)-ın mənası budur. Hidayətə vəsilə olan. Əbcədi neçədir? 1994-cü il “Andosun Daha öncə Yusif sizə açıq-aydın dəlillər gətirmişdi. Siz onun gətirdiklərinə şəkk etməkdə davam edirdiniz. Nəhayət, o, vəfat etdikdə dediniz: “Allah ondan sonra elçi göndərməyəcəkdir!” “Nə deyir bunlar da? “Allah qəti hz. Mehdi (ə.s) göndərməz, elə bir şey yoxdur” deyirlər. “Budur Allah həddini aşan şübhə edən kimsəni belə yoldan azdırar!” deyir Allah. Bax bu hal-hazırda  “hz. Mehdi (ə.s) yox, gəlməyəcək” deyirlər. Nə deyir? “Allah ondan sonra elçi göndərməyəcəkdir!” Deyirlər. “Budur Allah ölçünü aşan şübhə edən kimsəni belə yoldan azdırar. Məhz sizə dediklərimi mütləq xatırlayacaqsınız” deyir baxın, Peyğəmbər.

Mən öz işimi Allaha həvalə edirəm. Həqiqətən, Allah qullarını görür” Mən də deyirəm ki, məhz sizə dediklərimi mütləq xatırlayacaqsınız. Deyəcəklər, hz. Mehdi (ə.s)-la əlaqədar izah etmişdi deyəcəklər çıxdı, hz. İsa Məsih (ə.s.) ilə əlaqədar izah etmişdi çıxdı, İslam Birliyi demişdi çıxdı. Ayə çox mənalı bax, Mömün surəsi 44 “Məhz sizə dediklərimi mütləq xatırlayacaqsınız.” Firon dedi: “deyir Allah Mömün surəsi 26-cı ayədə” Buraxın məni Musanı öldürüm! Qoy o da Rəbbinə yalvarsın.” Psixopatlar vardır” buraxın məni öldürəcəyəm” deyər, o da çaqqallıq edir, hz. Musa (ə.s)-a hücum edir.

“Rəbbinə yalvarıb-yaxar çünki dininizi dəyişdirəcəyindən, ya da yer üzündə fitnə-fəsad törədəcəyindən qorxuram”. Dini bir fəaliyyət, islami bir fəaliyyət, Allah rizası üçün edilmiş bir fəaliyyət var. Nə iddia edir? Dininizi dəyişdirmək istəyir hz. Mehdi (ə.s)-a nə deyəcəklər? Dini dəyişdirmə iddiasında olacaqlar. Və fəsad iddiasında olacaqlar, hz. Musaya da eyni iddiada edirlər. Kim? Firon deməli, bəzi fironlar hz. Mehdi (ə.s)-a dini dəyişdirmə iddiası və yer üzündə fitnə-fəsad çıxarma iddiasında olacaqlar.

Musa dedi ki, həqiqətən mən haqq-hesab gününə iman etməyən” ​​axirətə iman etməyən ” hər bir təkəbbürlüdən” təkəbbür edən, böyüklük edən “Kəbir” sözündən gəlir. “hər bir təkəbbürlüdən mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allaha sığınıram.” Allaha sığındımı bitdi, onsuz da “Firon ailəsindən olub imanını gizlədən mömin bir adam dedi ki” Xızır bax hər yerdə ortaya çıxır. İnşaAllah “siz mənim Rəbbim Allahdır deyən adamı mı öldürürsünüz?”

Dərhal öldürülməsini maneə törədir, hz. Musa (ə.s)-ın öldürülməsinə maneə törədir. Bu çox vacib bir şeydir. Məsələn, normalda öldürəcəklər. Amma o çıxıb dayandırır. Amma heç kim fərqində olmur, Xızır (ə.s) olduğunun Allahu aləm. Məsələn, çox vacib bir, tarixi dönüş nöqtəsi meydana gətirmiş olur. Bir ölümü ortadan qaldırmış olur. Hz. Mehdi (ə.s)-a da edilən sui-qəsdlər də həmişə hz. Xızır (ə.s) maneə törədəcək, inşaAllah. “Halbuki o , Rəbbinizdən sizə açıq-aydın dəlillər var. Buna baxmayaraq o əgər bir yalançı isə onun yalanı ancaq öz əleyhinədir “deyir.

kurani-kerim