Hz. Mehdi bütün haramların halal sayıldığı, böyük bir fitnədən sonra çıxacaq. XİLAFƏT (müsəlmanların mənəvi liderliyi) ONA EVİNDƏ OTURARKƏN GƏLƏCƏK və dövründə yer üzünün ən xeyirlisi özü olacaq.(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 37)

A0042