(Ya Rəsulum!) Səndən Zülqərneyn barəsində soruşarlar. De: “Onun barəsində sizə bir hekayə (bəzi xəbərlər) söyləyəcəyəm!”. (Kəhf surəsi, 82)

 1806845

Və   yəsəlûnəkə    an    zil karnəyn (karnəyni),   kul     səətlû   əleykum

6  +       177      +   120  +    1151    +  130  +  497  +    170  +

minhu   zikrə (zikrən).

95      +       921 =  3267

 

Səndən Zülqərneyn barəsində soruşarlar…( Kəhf surəsi, 82 )

Və     yəsəlûnəkə    an        zil karnəyn (karnəyni),

6  +       177      +   120  +            1151            = 1454 / 2032