İmam Cəfəri Sadiq (ə.s)-ın oğlu Məhəmmədin nəqlinə görə İmam (ə.s) belə buyurdu: “QAİM ƏLEYHİSSALAM (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QİYAM EDƏNDƏ hər məmləkətə bir səfir göndərəcək və hər bir səfirə belə buyuracaq. “SƏNİN ƏHDİN ƏLİNDƏDİR. Anlamadığın bir vəziyyətlə qarşılaşar və hökm verməkdə çətinlik çəksən ƏLİNƏ BAX VƏ ƏLİNDƏ YAZANI TƏTBİQ ET.” (ŞeyxMəhəmməd ibn İbrahimiNumanı, Gaybeti Numanı, səh. 381)        

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s) dövründə idarəçi mövqeyində olan kəslərin xəbərləşmək, məlumat almaq, ya da bilmədikləri mövzuları araşdırıb öyrənmək məqsədiylə noutbuklardan və kompyuterli telefonlardan faydalanacaqlarına diqqət çəkilmişdir. Bu müqəddəs dövrdə texnologiyanın ən üstün səviyyəyə çatacağı, insanların özlərinə gələn xəbərləri və bilməyib öyrənmək istədikləri mövzuları əllərindəki noutbukların, ya da kompyuterli telefonların düymələrinə basaraq bu texnoloji alətlərin ekranlarından görüb anlayacaqları hədisdən aydın olur.


R0319