Hz. Mehdi (ə.s) insanlara gözəl simalı biri olaraq gələcəkdir

Hz. İmam Hüseyn (ə.s)-ın belə buyurduğu rəvayət olunmuşdur: “Hz. Mehdi (ə.s.) qiyam edəndə xalq onu tanımayacaq. Çünki O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) XALQA GÖZƏL SİMALI BİRİ OLARAQ GƏLƏCƏKDİR… ”  (Ikd-üd Dürer, səh. 41)

R0051