“Biz neçə-neçə məmləkətləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecə ikən və ya günorta çağı yatıb istirahət etdikləri vaxt gəldi.” (Əraf surəsi, 4)

Ərəbcəsi:

Və   kəm   min   karyətin əhləknâhâ   fə   câəhâ    bə’sunâ   bəyâtən

6  +  60 +  90  +     710   +       113    +  80 +  11    +     114     +    415  +

ev    hum    kâilûn (kâilûnə).

6  +   45   +   188  = 1838

Battle_in_Afghanistan

Birinci İngilis-Əfqan döyüşü, 1838-1842-ci illərdə Britaniya ilə Əfqanıstan arasında reallaşan ilk müharibədir. Tarixdə bu döyüş Britaniya ilə Rusiya arasındakı Böyük Oyunun  ilk qarşıdurması olaraq adlandırılır.