Hz. Mehdi (ə.s)-ın alnında azacıq çökəklik vardır

“(Hz. Mehdi (ə.s)-ın) saçı sıxdır, alnı genişdir və alnında azacıq çökəklik vardır. Burnu kiçikdir və körpü hissəsində bir az diklik vardır. Yanağında çölə çıxmış şəkildə bir xalı vardır.”  (Bihar-ül Envar, 13-cü cild)        

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın alnının böyük olmasına və alnında azacıq çökəklik olmasına diqqət çəkilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın kiçik və düz burnunun orta hissəsində diklik olacaq. Hədisdə əlavə olaraq hz. Mehdi (ə.s)-ın yanağındakı xalın çölə çıxmış şəkildə olduğu da xəbər verilir.

R0059