“Onlar (tərcüməçi vasitəsilə) dedilər: “Ey Zülqərneyn! Yəcuc-Məcuc (tayfaları) bu ərazidə fitnə-fəsad törədirlər. Bizimlə onlar arasında bir sədd çəkmək üçün sənə müəyyən məbləğ (yaxud xərac) versək olarmı?” (Kəhf surəsi, 94)

hqdefault

…Həqiqətən Yəcuc və Məcuc bu ərazidə fitnə-fəsad törədirlər …

… innə Yəcüc və Məcüc mufsidûnə fil ardı …

101 + 23  +  6  + 53  +  240  +  1122 = 1545/2120 (şəddəli)