Hörmətli Adnan Oktarın 31 yanvar 2013-cü ildəki söhbətindən Şuəra surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Ya Allah Bismillah. Şeytandan Allaha sığınaram. Çünki bilirsiniz, ayə oxuyanda, şeytandan Allaha sığınılar. Qardaşlarımıza onsuz da xatırladırıq ki, onlarda şeytandan Allaha sığınsınlar. O zaman ibadət sayılar.

Şuəra surəsi, 4-“Diləsək onların üzərinə göylərdən bir möcüzə endirərik.” Göydən, Allahın qatından, “bir möcüzə endirərik.” 2022. Nədir görəsən göydən enəcək möcüzə? Hz. İsa Məsih (ə.s)-mı? maşaAllah. Ayə davam edir.

6-“Həqiqətən yalanladılar.” Hz. İsa Məsih (ə.s)-ın enişini yalanlayırlar. Deyirlər şəxsi-mənəvidir. Elə bir şey yoxdur, Bədiüzzaman sizə yalan danışdı deyirlər. Elə deyilmi? “Lakin lağlağa mövzusu etdikləri şeyin xəbəri, özlərinə çox yaxında gələcəkdir.” ‘Olarmı? Hz. İsa Məsih (ə.s) deyir. Olacaq işmi, dəlisənmi?’ deyir, özüncə lağ edir. Baxın deyir ki; “lağ etdikləri şeyin xəbəri, özlərinə çox yaxın da gələcəkdir.” 5 və 6. 5 və 6-cı ayələrə çox diqqət edin, bir-birini tamamlayar 5 və 6-cı ayələr. Yəni, bu 56-da bir şey var.

13-“Sinəm sıxılır” deyir hz. Musa (ə.s), “dilim dönmür” həyəcandan, həyəcanlı bir insan “sinəm sıxılır” deyir. Həssas olar peyğəmbərlər. Mehdilərdə bir həssaslıq olar. Çox həssaslar, yəni rəngləri daha yaxşı görərlər, səsləri daha yaxşı eşidərlər. Yəni, kədərə daha çox açıqdırlar, narahat olmağa daha açıqdırlar. Onun üçün onların aldıqları savab daha çox olur. Baxın “sinəm sıxışır” deyir. Niyə? Həyəcandan, “dilim dönmür” deyir, niyə? Həyəcandan. “Bundan ötəri,  Haruna da elçilik ver” deyir. Hz. Harun (ə.s)-ı köməyə çağırır Hz. Musa (ə.s), Allahdan bunu istəyir.

Hz. Musa (ə.s) deyir ki; 14-“məni öldürmələrindən qorxuram” deyir. Fironun dəstəsi-dəccal, dəccalın xüsusiyyəti nədir? Davamlı adam öldürər, cinayətlərlə məşhurdur dəccallar.

15-“(Allah) “xeyr” dedi. “İkinizdə ayələrimlə gedin, şübhəsiz sizinlə birlikdəyik və eşitməkdəyik.” “Mən sizinlə birlikdəyəm” deyir Allah, “eşidirəm sizi” deyir. “İkiniz birlikdə”, hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s), hz. Harun (ə.s) ilə hz. Musa (ə.s), hz. İbrahim (ə.s) ilə hz. Lut (ə.s), həmişə Allah, bir-birlərinə köməkçi olacaq şəkildə yaradır, maşaAllah.

16-“Gecikmədən Firona gedin, gedərək baş çəkin ki;” İslamı təbliğdə deməli gecikmə yoxdur.Vaxtı buraxmaq olmaz gecikməyəcəksən, dəqiqəsində saniyəsində dərhal. “Firona gedərək baş çəkin ki”;  həqiqətən biz aləmlərin Rəbbini elçisiyik baş çəkin” deyir.  “belə xatırladın”.

learning-quran3