Hörmətli Adnan Oktarın 1 fevral 2013-ci il tarixli söhbətindən Yusif surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Bax, Allah deyir ki, Yusif surəsi 87-ci ayədə; “Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Çünki kafirlər birliyindən başqası Allahın rəhmətindən ümid kəsməz. “Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsmək haramdır. Bax, “Ey oğlanlarım, gedin də Yusif ilə qardaşından bir xəbər gətirin.” Hz. Mehdi (ə.s)-dan və hz. İsa Məsih (ə.s)-dan bir xəbər gətirin. Onlar nə deyir? İkisi də yox. Axırzamanda nə deyirlər bu zaman? Hz. Mehdi (ə.s) da yoxdur, İsa Məsih (ə.s) da yoxdur. Allah nə deyir ayəsində; “Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Çünki kafirlər birliyindən başqası Allahın rəhmətindən ümid kəsməz.” Axırzamanda insanlar hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışından ümid kəsəcəklər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “Zaman elə uzanacaq ki, artıq ümid kəsəcəklər. Hz. Mehdi (ə.s) filan yoxmuş deyəcəklər “deyir. Ayədə də var ümid kəsməklə əlaqədar. Hətta “peyğəmbərlər, Allahın fəthi nə zaman dedilər? Allahdan gələcək qurtuluş nə vaxt dedilər “deyir.

Yusif surəsində mehdiyyətə çox geniş işarə edilir. Yusif surəsinin əsl məqsədi bir mənada mehdiyyəti izah etməkdir, inşaAllah.

Yusif surəsi, 89-cu ayədə, şeytandan Allaha sığınıram. “(Yusif) dedi:” Siz cahil olduğunuz zaman Yusifə və qardaşına nələr etdiklərinizi bilirsinizmi? “İndi də qatı dinçilər, cahillər ikən hz. Mehdi (ə.s) və hz. Məsih (ə.s.) -a qarşı nələr etdiklərini görürük. Məhz “hz. Mehdi (ə.s.) çıxmayacaq, İsa Məsih (ə.s.) enməyəcək “Gecə-gündüz eyni şeyi söyləyirlər. “Sizlər, cahillər dövründə Yusifə və qardaşına nələr etdiklərinizi bilirsinizmi?” Onsuz da hz. Mehdi (ə.s) -ın Tövratda keçən bir adı da, Yusif oğlu Məsihdir.

“Fətullah müəllimimizin də şeir kitabıdır; ‘Sən həqiqətən Yusifsən?’ Əvvəldən axıra hz. Mehdi (ə.s) izah edilər. Biz də hz. Mehdi (ə.s) -ı gördüyümüzdə” həqiqətən hz. Mehdi (ə.s)-san? “Deyəcəyik, inşaAllah. “Sən həqiqətən Yusifsənmi, sənsən eləmi?” dedilər. “Mən Yusifəm” dedi. “deyir. Yusif adında də xüsusi bir işarə var təbii.” Və bu da qardaşımdır. “inşaAllah o da hz. İsa Məsih (ə.s) -a baxır. “Şübhəsiz ki, Allah bizə lütf etdi.” Hz. Mehdi (ə.s) -a və hz. İsa Məsih (ə.s) -a Allahın lütfkarlığı var. “Həqiqət budur ki, kim çəkinər” halal, harama diqqət edər “və səbir etsə,” Səbirli olmaq, səbirdə qərarlı olmaq. “Şübhəsiz ki, Allah, yaxşılıqda tapılanların qarşılığını boşa çıxarmaz.” Allah, o səbrin qarşılığını boşa çıxarmaram deyir.

“Dedilər ki:” Allah adına, heyrət, “Həm də Allah adına heyrət deyirlər o dövrün qatı dinçiləri.” Allah səni bizdən üstün edib-seçmişdir. “Təəccüblənirlər.” Allah səni necə hz. Mehdi (ə.s) elan etdi, necə hz. Mehdi (ə.s) seçdi “deyə hz. Yusif (ə.s) -a heyrət edirlər.” Allah səni bizdən üstün edib-seçmişdir və biz də həqiqətən səhvə düşənlər idik. “Sonra demək ki, qatı dinçilər da səhvə düşdüklərini anlayacaqlar. Quranın işarəsidir o.

“Dedi ki:” O dövrün Mehdisi hz. Yusuf (ə.s): “Bu gün sizə qarşı sorğulama, qınama yoxdur.” Yəni “Nə ifadənizi alacağam, nə ifadə aldırtacağam nə də qınama, yəni əleyhinizə bir yol olmayacaq. Maraqlanmayacam sizinlə, sizə intiqamla yanaşmayacağam” deyir. “Sizi Allah bağışlasın” deyir mərhəmətli olduğu üçün. “O, mərhəmətlilərin (ən) rəhmlisidir.” Allahın mərhəmətini xatırladır.

“Bu köynəyimi aparıb atamın üzünə sürtün. Gözü (yenə) görər hala gəlir. Bütün ailənizi də yığıb yanıma gətirin.”hz. Mehdi (ə.s) da, hz. İsa Məsih (ə.s.) da gəldiklərində yanlarında müqəddəs əmanətlər olacaq, inşaAllah. hz. Mehdi (ə.s) -ın üzərində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in hırkası olacaq. O hırka, buradakı köynəyə qarşı gələn ifadə. “Bu köynəyimi aparıb atamın üzünə sürtün.” Deməli paltar bir yerdən bir yerə gedəcək, inşaAllah.

“Atamın üzünə sürtün.” Deməli Peyğəmbərimiz (s.ə.v) -in hırkası mübarək bir əmanət olaraq hz. Mehdi (ə.s)- ın əlində olacaq və hz. Mehdi (ə.s) onu təbərrükən, sevgisini ifadə edici şəkildə üzünə sürtəcək. Deməli bu bir sevgi ifadəsi olacaq. Deməli hırka-i Şərifi hz. Mehdi (ə.s) öpəcək və üzünə sürtəcək. “Gözü (yenə) görər hala gələr.” O zaman məhz insanların bəsirət gözü açılacaq. Bütün insanlıq o möcüzə hadisənin qarşısında hz. Mehdi (ə.s) -ın həqiqətən zühur etdiyini anlayacaq. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v) -in hırkasını bir insan öpür və üzünə sürtür. Ona nəsib olur bu. Və o hırkanı geyir. Məhz o zaman ümmətin gözü açılacaq. Mənəviyyat gözü açılacaq, inşaAllah. Ona işarə edir. “Bütün ailənizi də yığıb yanıma gətirin.” Deməli, bütün alimlər, üləma gələcək bu mərasimi görmək üçün. Ayənin işarəsi.

 “Karvan (Misirdən) ayrılmağa başladığı zaman, ataları dedi:” Əgər məni ağlını itirmiş saymırsızsa, inanın, Yusifun qoxusunu hiss (burnuma gəlir) edirəm. “Yəni “Yusifin qoxusunu alıram.” Deməli, hz. Mehdi (ə.s) -ın özünə xas bir qoxusu olacaq, uzaqlardan belə hiss ediləcək bu. İkincisi; qoxu nəqli mümkün olacaq. Elmi olaraq bu ediləcək ki, hazırda elə bir iş var onsuz da. Qismən müvəffəqiyyətli oldular. “Əgər məni ağlını itirmiş saymırsanız,” Deməli, Axırzamanda bəzi qiymətli alimləri, bəzi nalayiq insanlar səfehliklə ittiham edəcəklər. Deməli, bu tip bir məntiqdə olan insanlar olacaq. Məsələn, qiymətli şeyxlərə, qiymətli mürşidlərə, qiymətli böyük alimlərə Axırzamanda ağlını itirmə böhtanı atıldı, bilirsiniz. Ən başda haşa ağlını itirmədən və hər cür nöqsandan

Hocamızı tənzih edirik, Şeyx Nazim müəllimimizi, deyil mi? Çox çirkin şəkildə bir şəxs tərəfindən belə bir ifadə istifadə edildi. Allah da o ifadəsinin qarşılığını ona verdi. Nə hala gəldiyini Allah göstərdi. Eyni şəkildə Sunqur müəllimə də ağlını itirmə böhtanı atıldı. Və Allah onu da aydın üslubunu insanlara göstərərək, böhtanın etibarsızlığını göstərdi. Deməli, Axırzamanda üləmaya və alimlərə ağlını itirmə böhtanı atılacaq ki, Quran ona işarə etmişdir. Deyir ki: “Əgər məni ağlını itirmiş saymırsanız, inanın, Yusifin qoxusunu hiss (burnuma gəlir) edirəm.” Çox gözəl, özünə xas bir qoxusu olacaq hz. Mehdi (ə.s) -ın ona işarə edir, inşaAllah.

“Allah adına, heyrət” dedilər. “Sən hələ keçmişdəki yanlışlığındasan.” Deməli,  alimlərə qarşı belə dik başlı olan, alimlərin qiymətini bilməyən, onlara hörmətdə və ədəbdə qüsur edən yaraşıqsız insanlar olacaq. Sözünü bilməyən, çirkin insanlar olacaq.

96-cı ayədə; “Muştuluqçu gəlib də onu (köynəyi) onun üzünə sürdüyü zaman, gözü görən olaraq (sağlamlığına) döndü.” Deməli, islam aləmində də o hırkanın hz. Mehdi (ə.s) -ın üzünə təbərrükən, sevgi ifadəsiylə dəyməsiylə, hz. Mehdi (ə.s) -ın hırkanı öpməsi və üzünə sürməsiylə ümmətdə bir fərahlıq, coşğu və inşirah olacaq, inşaAllah. “(Yaqub) dedi:” Mən, Allahdan sizin bilmədiklərinizi bilirəm? “Yəni, “Allah mənə ilham etdi. Mən də bildirdim “deyir. Bəzi alimlər məsələn, Bədiüzzamandan olduğu kimi insanların bilmədiyi məlumatlar onlara ilham olaraq verilə bilir. Bunu gördük. Həqiqətən də sübutlu, hər kəsin bildiyi bir şey.

“(Uşaqları da:)” Ey atamız, bizim üçün günahlarımızın bağışlanmasını dilə. Biz həqiqətən günahkar olmuşuq! “Dedilər.” Bu məsələn səmimi bir üslub. Səhvə düşdüyünü sonunda qəbul edir. Eqoizm etmir. Və möminlərin qiyabında günahların bağışlanmasını istəmənin gözəl bir ibadət olduğuna da Quranda işarə edilmiş olur. Amma baxın, Peyğəmbər İsrail yəni hz. Yaqub (ə.s) deyir ki; “Yusif surəsi, 98-ci ayədə; “İrəlidə sizin üçün Rəbbimdən sizin bağışlanmağınızı diləyəcəyəm.” Daha qənaəti gəlməmiş demək ki. Onların səmimiyyətini sınayır hələ. “Çünki O, bağışlayandır, rəhm edəndir!” Dedi.” Allahı da tərifləyir. Allahın bağışlayıcı olduğunu və Rəhmli olduğunu söyləyir. Amma bu dua üçün onların daha uyğun olmadığı qənaətində.

“Beləcə onlar (gəlib) Yusifin hüzuruna daxil olduqları zaman, ana və atasını bağrına basdı.” Deməli mehdiyyət dövründə belə coşğulu sevgilər olacaq. İnsanlar bir-birlərini bağırlarına basacaqlar, qucaqlayacaqlar. Hazırda belə bir sevgi anlayışı yox. Amma Axırzamanda olacaq. “Dedi ki:” Allahın istəyi ilə Misirə daxil olun. “Demək ki hər yer təhlükəsizlik içində olacaq. İnsanlar rahatca küçələrdə dinclik içərisində, can qayğısı olmadan, hər hansı bir qayğı duymadan gəzə biləcəklər.

“Atasını və anasını taxtın üstündə əyləşdirdi.” Deməli mehdiyyət dövründə də taxt olacaq, gözəlliklər olacaq. Mebel gözəl olacaq. Saraylar olacaq, ehtişam olacaq. Mehdiyyətin bir şöhrəti və bir ehtişamı olacağını Qurandan anlayırıq. Taxtın zikr edilməsi, hz. Süleyman (ə.s) hekayəsində də eyni zamanda zikr edilməsi mehdiyyət dövründə taxt istifadə ediləcəyini göstərir. Bir nemət olaraq, bir gözəllik olaraq. “Atasını və anasını taxtın üstündə əyləşdirdi.” Deməli, belə yüksək mövqelər, yüksək məqamı ifadə edən yerlər sevdiklərinin o bölgəyə, oraya gəlməsi vəziyyətində əgər ikram edilsə bu bir gözəllikdir. Məsələn, baş nazir nə edir? Uşaqlar gəlir, kreslosuna oturdur. Prezidenti nə edir? Uşaqlar gəlir, kreslosuna oturdur. Onları elə orada ağırlayır. Bu bir nəzakətdir. Quran belə incəliklərin gözəlliyinə diqqət çəkir.

1