Hörmətli Adnan Oktarın 18 fevral 2013-cü il tarixli söhbətindən Maidə surəsi ilə əlaqədar açıqlamalar.

ADNAN OKTAR: Maidə surəsi 19-cu ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “Ey kitab əhli!” yəni yəhudi və xristianlar, “Peyğəmbərlərin ardı-arası kəsildiyi bir dövrdə” peyğəmbərlərin arası kəsildiyi bir dövrdə, peyğəmbərlər gəlmir artıq, yəni uzun müddət keçmişdir, “Bizə nə bir müjdə verən, nə də qorxudan kimsə gəldi”,-deməməyiniz üçün“demək ki, insanlar müjdəçi gözləyirmiş deyilmi? Və xəbərdaredici da gözləyirmiş.

sizə peyğəmbərimiz gəldi. Bir zaman Musa öz camaatına belə demişdi:“Ey camaatım, Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, sizdən peyğəmbərlər göndərdi, padşahlar təyin etdi və aləmlərdən (bəşər övladından) heç birinə vermədiyini sizə verdi.“Bu ayə təbii ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə xitab edir, amma mehdiyyətə də açıq-aşkar işarə edir, inşaAllah. Çünki hz. Mehdi (ə.s)-ın xüsusiyyəti nədir? Həm müjdəçi, həm də xəbərdar edən olması. Bir də Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən bu yana 1433 il keçdi, bu səbəbdən o istiqamətiylə də işarə edir hz. Mehdi (ə.s)-a.

20 – “Bir zaman Musa öz camaatına belə demişdi:“Ey camaatım, Allahın sizə olan nemətini xatırlayın.” Deməli, möminlər üzərlərindəki neməti anacaqlar. Gözəllik, sağlamlıq, səhhət, bərəkət hər nə olursa olsun, o neməti anmaqları lazımdır. “Sizdən peyğəmbərlər göndərdi.” Allah yəhudiləri alçaldan bir ifadə istifadə etmir. “Sizdən peyğəmbərlər göndərdi” deyir Allah. “Padşahlar təyin etdi” deyir Allah. Bu alçaldıcı bir ifadə deyil, ucaldıcı bir ifadədir, “və aləmlərdən heç birinə vermədiyini sizə verdi.“Nemətlər verdi deyir Allah. Amma nankorluq edəni cəzalandırır.

21 – “Ey camaatım! Allahın sizin üçün əzəldən müəyyən etdiyi müqəddəs torpağadaxil olun” Qüds, “geri dönməyin” orada qalın, “yoxsa zərər çəkmiş halda geri dönərsiniz.” Buradan da anlayırıq ki, yenə yəhudilərin Qüdsdə olması, müqəddəs diyarlarda olması, Qurana uyğundur. Lakin onların izah etmək istədiyi, bizim onlara izah etmək istədiyimiz, Quranın bizə işarə etdiyi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bizə anlatdığı, Tövratın bizə anlatdığı Kral Məsihə tabe olmaqlarıdır. Kral Məsihə tabe olduqda, onlar orada rahat yaşayacaqlar. Hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olduqda rahat yaşayacaqlar.

Onun xaricində qorxu, iztirab, kədər və gərginlik içində yaşayacaqlar.İndi Allah onlara qorxu paltarını daddırır, qorxu içində yaşayırlar. Fələstin qorxu içində, yəhudilər qorxu içində, Misir qorxu içində, hər kəs qorxu içində yaşayır. Kral Məsihlə qorxu aradan qalxır. Bir tək Allah qorxusu qalacaq Kral Məsih dövründə. Hal-hazırda dünyanın hər tərəfində qorxu var. Amma Allah qorxusu yoxdur. O qorxular gedəcək, həqiqi qorxu yerinə gələcək, yalnız Allah qorxusu. Allah qorxusu,Allah eşqiylə iç-içə olan gözəl bir qorxudur. Lazımsız şeytani qorxular gedir, onun yerinə Rəhmani bir qorxu gələcək, Allah qorxusu gələcək. İndi o dövrdəyik.

1