“O (Zülqərneyn) dedi: “Rəbbimin mənə verdiyi (qüdrət və sərvət sizin mənə verəcəyiniz məbləğdən) daha yaxşıdır. Elə isə gəlin öz qüvvənizlə (insani güclə) mənə kömək edin, mən də sizinlə onlar arasında möhkəm bir sədd düzəldim!” (Kəhf Surəsi, 95)

1350487076-534learning-quran3

Ərəbcə Oxunuşu: Kala ma Mekkenni fihi rabbi hayrun fe einuni bi kuvvetin ecal beynekum ve beynehum redma (redmen)

…. Elə isə gəlin öz qüvvənizlə (insani güclə) mənə kömək edin, mən də sizinlə onlar arasında möhkəm bir sədd düzəldim ” 

Kale    ma    Mekkenni   fihi    rabbi   hayrun     fe     einuni    bikuvvetin

131 +  41 +      120   +    95  +   212  +   810  +   80  +   197  +       508  +

ecal   beynekum    və    beynehum  redma (redmen)

104  +     122      +    6   +     107       +   245  =  2778 (Şəddəsiz)

fe    einuni  bikuvvetin ecal  beynekum   və   beynehum  redma (redmen)

80 + 197  +     514   +    104  +    122     +   6   +    107       +   245  = Şəddəli:1375/1956