Hörmətli Adnan Oktarın 7 dekabr 2013-ci il tarixli söhbətindən Cin surəsi ilə əlaqəli ayələrin şərhi.

Adnan Oktar: Bir səhifə açdım, Cin surəsi 24-cü ayə, şeytandan Allaha sığınıram. “Nəhayət, özlərinə vəd ediləni gördükləri zaman.” Qiyamət nədir? İmam hz. Mehdi (ə.s)-a vəd edilmiş və artıq o görür. Hz. İsa Məsih (ə.s) vəd ediləni görür. Allahdeyirki, “Gördükləri zaman kimin köməkçisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu biləcəklər”. Siz də bir az gözləsəniz, dərk edərsiniz. Sayca kim az imiş, kimin ətrafı yetərsiz imiş, bunu dərk edəcəksiniz. Bizim minlərlə insana ehtiyacımız yoxdur. Budur nazirlər, millət vəkilləri, budur professorlara, geniş bir ətrafımız var bunlara ehtiyacımız yoxdur. Allah deyir ki, “neçə-neçə az saylı dəstələr Allahın izni ilə çox saylı dəstələrə qalib gəlmişdir!” Yəni bu ayədir eyni zamanda. Həm də hədislərdə də vardır. Şifahi olaraq da vardır. Kiçik dəstələr böyük işlər görərlər. Hz. Süleymanın çox kiçik idi qrupu. Bədr əhlinin sayı neçə nəfər idi? Üç yüz on üç nəfər. Bax, dünyaya hakim oldu müsəlmanlar. Talut ilə çayı keçənlər neçə nəfər idi? Üç yüz on üç nəfər idi. Amma qalib oldular. Quranda ayədə təriflənirlər. Onun üçün, müəllimim, sənin ətrafın azdır, ətrafındakı insanların sayı azdır. Az professor tanıyırsan, az insan tanıyırsan. Dəxli yoxdur. Bax, heç unutma, “köməkçi olmaq cəhətdən kimin köməkçisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu biləcəklər.” 1995-ci ili verir əbcəd də. Mehdiyyətin ən hücuma keçdiyi illər. “Nəhayət, özlərinə vəd ediləni gördükləri zaman” deyir eyni zamanda. Vəd ediləni görürlər. Görəndən sonra Allah bu cür onlara şiddətli bir xəbərdarlıq edir.

images (5)