Mehdi fövqəladə (qeyri-adi, heç kimin bilmədiyi) olan bir şeyi fərq edəcək

Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: “Hz. Mehdi, bizdən, Əhli-beytdəndir. Allah onu bir gecədə islah edər, (kamilləşdirər).”  (Kİtab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.19)

Həmçinin, N. ibn Hammad, Kaabdan belə rəvayət etdi: “Dedi ki, o, heç kimin bilmədiyi gizli bir vəziyyətdə, doğru yolu göstərə bildiyinə görə, “Mehdi” adlandırılmışdır….” (Ahir zaman Mehdi’sinin alametleri, Ali Bin Hüsameddin el Muttaki, səh.77)

 
A0004

Bir rəvayətdə hz. Mehdi (ə.s)-ın, “BİR GECƏDƏ YETKİNLƏŞDİYİ” xəbər verilmiş, digər bir rəvayətdə də “XÜSUSİ BİR MƏLUMATA SAHİB OLACAĞI “ bildirilmişdir. Bu şərhlərdə xəbər verilən, hz. Mehdi (ə.s)-ın “bir gecədə, heç kimin bilmədiyi bir elmə” sahib olacağını bildirir. Hz.Mehdi (ə.s)-ın sahib olduğu bu fövqəladə (qeyri-adi, heç kimin bilmədiyi) elm vasitəsi ilə daha da kamilləşəcəyi, imanının daha da mükəmmələşəcəyi aydın olur.

Hədisdə verilən bu məlumatlar, hz. Mehdi (ə.s)-ın bir tərəfdən Ledün elminə, bir tərəfdən də heç kimin bilmədiyi xüsusi bir elmə sahib olacağına işarə edir.