Abdullah bin əl- Haris ibn Caz i əz- Zabididən dedi ki: Allah Elçisi (s.ə.v) belə buyurdu: “ŞƏRQDƏN BİR QRUP İNSAN ÇIXACAQ VƏ HZ. MEHDİ ÜÇÜN- YƏNİ HÖKMDARLIĞI ÜÇÜN– MÜHİTİ HAZIRLAYACAQ. ” (Sünen-i İbn-i Mace, hadis no: 4078)

 

Şərqdə hz. Mehdi aşiqi olan şiələrin hz. Mehdiyə sevgiləri hər kəs tərəfindən bilinir. Şiələr şiddətli bir həyəcan və sevgiylə hz. Mehdinin çıxışını gözləyirlər. Bu rəvayət də اللهُ اعْلم Allahualəm) onlara baxır.

A0059