Mehdi insanlara qarşı çox mərhəmətli olacaq

Tavus:...Hz. Mehdi acizlərə qarşı çox mərhəmətlidir. (El-Havi, cild 2, səh. 150)


R0280