Mehdinin üzərində Allahın Hadi-hidayət verən adının bərəkəti olacaq

Dibel məşhur şeirlərini imam Rza (ə.s)-ın yanında oxuduqdan sonra belə dedi: “Hz. Mehdi mütləq qiyam edəcək: Allahıadı və bərəkətiylə zühur edəcək”.(yəni, imamın qiyamı qətidir.) O, Allahın adı və bərəkətiylə qiyam edəcək. (Yenabi-Ul Mevedde, cild. 2, səh.197)

A0076

Allahın “Hadi”, yəni “hidayət verən, doğru yola çatdıran” adı hz. Mehdidə də təcəlli edir. “Hz. Mehdi” adı da, “hidayətə çatdıran” mənasındadır. Hz. Mehdi Allahın izni ilə dünyanın dörd bir tərəfindəki bütün insanların Allaha iman etmələrinə və islam əxlaqına yönəlmələrinə vəsilə olacaq.