Hz. Mehdi (ə.s) yeni bir mühakimə və qəzavət (hakimlik) sistemi gətirəcək. (El-Gaybet (Numani). Bihar’ül Envar, cild. 52, səh. 349, 354)

 

Hz. Mehdi (ə.s) dürüst və ədalətli mühakimə sistemini təşviq edib, mühakimədə və hakimlik əxlaqında mükəmməlliyi təmin edəcək.

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə islam aləmindəki dövlətlərə müsəllət olan bandalaşma nəticəsində mühakiməyə müdaxilələr olacaq; ədalət sistemində pozulma və degenerasiya meydana gələcəkdir. Məhz hz. Mehdi (ə.s) bu dövrdə ortaya çıxacaq və meydana gələn bu degenerasiya ancaq hz. Mehdi (ə.s) vəsiləsiylə düzələcək.


R0004