Hz. Mehdi Yer üzünü görülməmiş bir şəkildə gözəlləşdirəcəkdir

Aləmdə viran olmuş bir yer qalmayacaq və hz. Mehdi (ə.s) hər yeri bərpa edəcək, abadlaşdıracaq (bərpa edəcək, gözəlləşdirəcəkdir). (El-Mehdiyy-il Mev’ud, cild. 1, səh. 264)

Qiyam edəcək (Qaim) hz. Mehdi (ə.s) Əlinin nəslindəndir. O, bu yer üzünü yer üzündən başqa bir hala gətirəcək… (Şeyh Muhammed B. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 169)


R0048