Hz. Mehdi insanların bütün problemlərinə həll tapacaq, hər kəsin köməyinə qaçacaq

Hz. Mehdi (ə.s) imdada çatan və fəryadrəsdir (fəryad edənin köməyinə çatan, yardım edəndir). Allah onu dünyadakı insanların imdadına yetişməsi üçün göndərəcək… (El-Mehdiyy-il Mev’ud, cild. 1, səh. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, cild. 2, səh. 11)


guzelahlak6