Allah hz. Mehdiyə ən doğru hökmü ilham edəcək

…Hz. Mehdi (ə.s) Davud (ə.s) və ali-Davud hökmüylə hökm edəcək və heç kimdən şahid və dəlil istəməyəcək. Şeyx Müfid belə deyir: “Qaimi-ali-Məhəmməd (s.ə.v) (hz. Mehdi) qiyam edəndə eyni hz. Davud kimi, yəni batin səbəbiylə (batin məlumatıyla) hökm edəcək, şahidə ehtiyac duymadan hökm edəcək. Allah hökmü ona ilham edəcək və o da ilahi ilhama görə hökm edəcək.  (İrşad (Şeyh Müfid), səh: 365-366)

Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) dövründə heç kimə pislik edilməz. (El-Mehdiyy-il Mev’ud, cild. 1, səh. 280 və 300) 


R0040