Mehdi insanlara qarşı çox mərhəmətli olacaq

Tavus:…Hz. Mehdi acizlərə qarşı çox mərhəmətlidir.

(El-Havi, cild. 2, səh. 150)


R0280