zühur edən zaman bütün insanların hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olmaları bildirilmişdir

Hz. İmam Rza belə buyurdu:…Zühur edəndə də ona (hz. Mehdiyə) itaət etmək lazımdır… (Yenabi-Ul Mevedde, cild. 2, səh.197)


R0274