Sələmə ibn Züfər belə deyir: “Bir gün Hüzeyfənin yanında hz. Mehdi qiyam etmişdir” deyiləndə Hüzeyfə: “Əgər hz. Mehdi qiyam edibsə, sizlər Rəsulullahın zamanına yaxın adamlarsınız və səhabələr hələ aranızda yaşayır. O halda həqiqətən xoşbəxt və səadət əhli kəslər olarsınız. Amma xeyr, bu doğru deyil, hz. Mehdi (ə.s) insanların pislik, canilik və zülmdən bezdiyi və heç bir qaib (gizli yaşayan) onun qədər əziz və sevimli olmadığı bir dövrdə qiyam edəcək”-dedi. (El-Havi, cild. 2, səh. 159)

Şübhəsiz ki, O (hz. Mehdi (ə.s)), insanların üzləşdikləri şərlər səbəbiylə hz. Mehdinin özlərinə ən sevimlisi olmadıqca zühur etməyəcək. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, səh. 27)

 

Allah (c.c) bütün insanların ürəklərini onun (hz. Mehdinin) məhəbbətiylə dolduracaq.(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 42)

 
imanimak9 hakki_tavsiye03

Hz. Mehdi zühur edər, hər kəs yalnız ondan danışar, onun sevgisini duyar və ondan başqa bir şeydən bəhs etməzlər.(Kitab-Ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 33)

 

Hz. Mehdi (ə.s) gələndə insanlar onu eşq və məhəbbətlə qucaqlayacaqlar. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 37)

 

Hz. Mehdi (dövründəki) insanların ən yaxşısıdır. Onun köməkçiləri və ona beyət edənlər… Cəbrayıl onların önündə, Mikayıl də arxalarında olar. O (hz. Mehdi (ə.s)) məxluqat arasında sevilər. (Kitab-Ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 58)