Hz. Mehdi (ə.s) dövründəki bir qisim cahil müsəlmanların mövqeyi

Əmr ibn Saddan belə buyurur:Xalqı (zahirdə) mənim övladıma (tərəf) dəvət etsələr də, mənim övladımdan uzaqda durarlar. Bu, əxlaqı olmayan pis bir camaatdır. Zalımlardan əl çəkməzlər, cabbarlara (zülmkarlara, təcavüzkarlara) fitnəni öyrədərlər, hakimlərə qan tökdürərlər.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 170)


R0176